Teamutvikling/Team-map

TeamutviklingTeam-map

Hvor godt kjenner du dine nærmeste medarbeidere og deres styrker? Vet du hvorfor de reagerer som de gjør? Hvordan skal dere jobbe for å få frem det beste i hverandre?

 

Beredt bruker VIP24 TeamMap som verktøy til å se og utvikle hverandres roller i et team. Gjennom et spillebrett og brikker synligjøres teamets styrker og utviklingsmuligheter i forhold til oppgavene teamet skal løse.

 

Hvordan kan teamet sikre at flest mulig får brukt sine sterke sider og har oppgaver de trives med? Hva blir ikke løst på en god nok måte i dag og hvem er de rette til å ta på seg nye oppgaver og roller?

 

VIP24 TeamMap styrker kommunikasjon og samspill, og passer perfekt for gruppeprosesser med fokus på kultur, miljø, samarbeid og rekruttering.
VIP24 teammap_gulvmodell