Organisasjonsutvikling

Organisasjonsutvikling

Beredt bistår virksomheter med organisasjonsutvikling slik at prosessen med å endre organisasjonen gjennom strukturering, opplæring eller optimalisering av arbeidsoppgavene flyter så sømløst som mulig.

 

VIP24 gir ledere et verktøy til å forbedre sin egen prestasjon, rekruttere og utvikle medarbeidere og få team til å jobbe bedre sammen. 

VIP24 og TeamMap brukes for bevisstgjøring av styrker, mestring og motivasjon på individnivå, team, avdelinger og hele virksomheter.

I VIP24 dreier mye seg om økt bevisstgjøring, ny innsikt og om å se muligheter. Vi avdekker hvor styrkene ligger, og om de faktisk blir brukt på en hensiktsmessig måte slik at man får en sunn organisasjon med evne til fornyelse og problemløsning.

 

Våre medarbeidere har lang erfaring innen HR-management, ledelse, coaching og medarbeiderutvikling.

shutterstock_org.utvikling