Omstilling og nedbemanning

Ofrustert damemstilling og nedbemanning

Beredt bistår i ulike omstillingsprosesser hos bedrifter, og sørger for at arbeidsplassen er inkluderende, at sykefraværet ikke øker og at nødvendige endringer flyter, med god kommunikasjon mellom alle ledd.

 

Vi bruker verktøyet VIP24 som både kartlegging og samtalegrunnlag for hver enkelt ansatt. Deres styrker, motivasjon og mestring vil bli synliggjort, de vil få økt selvinnsikt og høyere bevissthet rundt deres verdier, interesser og personlige preferanser, direkte knyttet til nye eller endrede arbeidsoppgaver.

 

TeamMap bygger på VIP24 og er et visuelt verktøy som brukes på team, eller hele avdelinger. Ved TeamMap vil teamet få klarhet i deres styrker og muligheter, hva som eventuelt mangler og klargjøring av roller og oppgaver.  Dette er en meget bevisstgjørende prosess som styrker kommunikasjon og samspill og bidrar til utmerket teamutvikling.

 

Ved nedbemanning legger vi ekstra vekt på at VIP24 gjennomføres med tanke på en individuell karriereveiledning, jobbmuligheter, bistand til CV, søknad, jobbintervju eller teamutvikling.

 

Våre karriereveiledere/ coacher har lang erfaring innen området.