Rekruttering, Ringer i vannet

Ringer i vannet logo

Rekruttering, Ringer i Vannet

Ringer i Vannet er NHOs rekrutteringsprogram hvor Arbeid- og Inkluderingsbedrifter bistår NHO-bedrifter med rekruttering.

NHO er opptatt av at de som har vært utenfor arbeidslivet skal få nye muligheter. Ringer i Vannet skal gjøre det lettere for din bedrift å bidra.

I en rekruttering vil Beredt kartlegge bedriftens behov, kultur og krav til sine medarbeidere. Vi benytter en strukturert kandidatutvelgelse (WebCruiter) og benytter nettverket for å finne best egnet kandidat.

Kandidatene i Ringer i Vannet har ressurser de ønsker å bruke, men har av ulike årsaker stått utenfor arbeidslivet en stund. 

Din oppgave som bedrift er å bli en tydelig bestiller på hva slags medarbeidere du trenger. Tett oppfølging fra en av Beredts ansatte både i forkant, under og etter en ansettelse gir trygghet i prosessen. Du slipper å måtte bruke tid på byråkrati og skjemaer, alt dette vil bli håndtert av Beredt.

 

Som Ringer i Vannet-bedrift vil du både få tilgang til kvalifisert arbeidskraft og samtidig være med å bygge et romsligere arbeidsliv der det er plass til flere.

Gevinsten er enorm for både enkeltmennesker, samfunn og næringslivet.  Erfaringer viser at rekruttering på denne måten gir nye lojale medarbeidere og bidrar til et rausere arbeidsmiljø. 

 

Ringer i Vannet film 2015 (Beredt reklame om arbeidsinkludering i praksis)

Info om Ringer i Vannet- metodikk for arbeidsgivere