Arbeidsforberedende trening (AFT)

Arbeidsforberedende trening (AFT)

En stor satsning fra Nav for å få flere ut i jobb er tiltaket Arbeidsforberedende trening (AFT), hvor ordinært arbeid er både middel og mål i tiltaket. Beredt er tiltaksarrangør for AFT og vi vil svært gjerne bidra til at andre lykkes. Vi jobber kontinuerlig med å fremme arbeidsglede og mestring, og med å gi mennesker nye sjanser og muligheter. Vår oppfatning er at alle, uansett bakgrunn, alder og forutsetninger, har en kompetanse som er verdifull.

 

 

AFT-tiltaket innebærer at deltakerne følges hele veien fra avklaring til jobb i et sømløst system hvor det legges sterk vekt på utprøving og trening i ordinært arbeidsliv. Trening i det ordinære arbeidslivet sørger for at deltakerens arbeidsevne blir avklart, samt at det forbereder og styrker mulighetene for å få ordinært arbeid.

 

 

AFT er rettet mot personer som kan ha sammensatte bistandsbehov og behov for tett oppfølging og tilrettelegging, men har som mål å komme i ordinært arbeid. Deltakerne skal ikke være ansatt som arbeidstaker, og skal ikke motta lønn, men de fortsetter med å motta livsoppholdsytelser fra NAV.

 

 

For en best mulig opplevelse for alle parter vil Beredt, i samarbeid med bedriften og deltaker, lage en handlingsplan som beskriver hva som konkret skal gjøres. Dette kan handle om hensikten med tiltaket, yrkesmål, fremdrift, opplæring, oppfølging og mål.

 

 

Beredt har et sterkt samfunnsengasjement og ønsker å samarbeide med bedrifter hvor våre deltakere kan få en reell og best mulig arbeidstrening og avklaring av sin arbeidsevne via AFT-tiltaket. Vi samarbeider og følger opp tett i tråd med handlingsplanen.

 

Bli vår samarbeidspartner, og la oss sammen bidra til at andre lykkes!

 

shutterstock_gruppe mennesker2