Arbeid og Inkludering

For bedriftersikkerhetsliner

Beredt er en medlemsbedrift i bransjeforeningen Arbeid & Inkludering som, sammen med 115 andre arbeidsinkluderingsbedrifter, jobber med å få mennesker tilbake ut i arbeidslivet. Vi tilbyr mange ulike arbeidsrettede tiltak. Tiltakene gjennomføres etter avtale med NAV og alle har fokus på å bistå mennesker som av ulike årsaker har vært utenfor arbeidslivet i kortere eller lengre perioder.

 

Gjennom våre tiltak treffer vi mange mennesker som både vil og kan jobbe, og via vårt brede samarbeid med lokalt næringsliv sørger vi for å koble sammen riktig person som innehar akkurat den kompetanse som bedriften trenger. Menneskene som har falt utenfor arbeidslivet vil dermed oppleve vekst, mestring og økt selvtillit ved å være i arbeidstrening hos en bedrift.

 

Som medlemsbedrift blir Beredt kontinuerlig oppdatert på det siste innen karriereveiledning, med tilhørende metoder og verktøy, noe vi bruker for å oppnå best mulig match mellom arbeidssøker og bedrift. Hovedmålet til Arbeid- og Inkluderingsbedrifter er å skaffe næringslivet kompetent arbeidskraft og bidra til at flere kommer ut i jobb.

 

Hvis ”bare” 10.000 personer får jobb og beholder tilknytningen til arbeidslivet i 5 år, er den samfunnsøkonomiske gevinsten på 10 milliarder kroner.

 

For privatpersoner, arbeidssøkere og andre

Vi vil være din samtale- og samarbeidspartner! VI vil bidra til at DU lykkes!

Beredt sin kompetanse er bred, og inkluderer coaching, karriereveiledning, fysisk og psykisk helse, arbeidsmarked og HR. Alle mennesker har noe å bidra med og besitter verdifulle ressurser, – uansett bakgrunn, alder, kjønn og funksjonsevne. Hos oss kan du forvente å bli behandlet med respekt og verdighet. Vi etterstreber å bidra til vekst, mestring, motivasjon og økt selvtillit hos hvert enkelt individ.

Beredt er medeier i OK AMB,  som er et eget opplæringskontor for arbeidsmarkedsbedriftene i Hordaland.
Hovedoppgaven til dette kontoret er å skaffe læreplasser/ praksisplasser til personer med behov for tilrettelegging.

se nettside:http://www.okamb.no/hjem/