Kompetansepluss

Kompetansepluss kurs – en gylden mulighet for din bedrift! Kompetanse Norge logo

Hva om dine ansatte kunne få kurs i grunnleggende ferdigheter, kostnadsfritt?

Dere kan velge digitale-, lese- og skrive-, muntlige-, regneferdigheter og norsk, på ulike nivå.

Hva er kompetansepluss?
Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter og frivillige organisasjoner, som ønsker å gi sine ansatte bedre grunnleggende lese-, skrive-, muntlige-, digitale ferdigheter og økt kompetanse i norsk. Dette skal blant annet bidra til at ansatte bedre mestrer krav og omstilling i bedriften.

Hvem er kompetansepluss for?
– For deg som er ansatt som har lav eller ingen formell utdannelse
– For deg som er medlem eller deltar i en frivillig organisasjon
– For deg som er tillitsvalgt som ønsker kurs på din arbeidsplass
– For deg som er bedriftsleder og ønsker å styrke dine ansatte i grunnleggende ferdigheter

Hvorfor søke kompetansepluss via Beredt?
– Vi har lang og god erfaring
– Vi har dyktige kursholdere
– Vi håndterer hele prosessen

Hva lærer de ansatte på kursene?
Deltakerne lærer og øver på ting de trenger i jobbsammenheng og dagliglivet. Vi tilpasser ut i fra deltakernes nivå og yrke. Det kan f.eks. være å skrive rapporter bedre, ha tydeligere presentasjoner eller bli raskere på databruk.
Bilde av et rødt eple plassert oppå tre bøker
Hva gir det oss?
Gir dere ansatte anledning til å øke ferdighetene sine legger dere grunnlag for:
· Bedre kommunikasjon og samarbeid,
· Nedgang i sykefravær,
· Færre feil og mindre svinn,
· Mer selvgående og motiverte ansatte,
· Økt mestringsfølelse og lojalitet

For kundene deres kan det føre til bedre kundemøter og kundebehandling, raskere leveranser og økt sjanse for at kunden kommer igjen.

Hvordan gjennomføres kursene?
Som godkjent leverandør av kompetansepluss kurs vil vi skreddersy kursene til bedriftens og de ansattes behov. Vanligvis gjennomføres kursene på arbeidsplassen og vi legger opp til en praksisnær opplæring. Kursene kan gjennomføres som dag-, ettermiddags- eller kveldssamlinger, samt i helger.
Timeantallet varierer og det vil også varigheten på samlingene gjøre. Vi tilpasser kursene til deres bransje.

Når kan vi komme i gang?
Vi søker om midler til gjennomføring på høsten og får svar i løpet av vinteren. Oppstart kan dermed være fra våren. Kursene må være ferdig rapportert halvannet år senere, som regel innen september påfølgende år.
                                                                               Søknadsfristen er 9. desember 2019

 

Hvordan kan min bedrift få dette?
Dere tar kontakt med kursansvarlig Siss-Helen Krey  på epost shk@beredt.no

eller mobiltelefon 472 88 782 så kommer vi ut på besøk til dere for nærmere presentasjon.