Arbeidsmarkedskurs

Arbeidsmarkedskurs

Beredt har erfaring med mange ulike arbeidsmarkedskurs som vist på ordskyen under “Kurs”. Vi spesialiserer kursene våre mot deltakere som kan være ungdommer, seniorer, langtidsledige, fremmedspråklige, sykmeldte, og mange flere.

Alle kursene våre har til hensikt å føre deltakerne fra en situasjon som arbeidsledig til å bli en dyktig arbeidssøker. Fokuset er hele tiden hvilket arbeid som deltaker best kan utføre, og hvordan sette seg i posisjon til å få en ønsket jobb. Vi benytter anerkjente metoder og verktøy til dette slik at deltaker får eierskap og motivasjon til egen prosess.

 

Ung mann_kurs_lettere