Kurs og kompetanse

Velg side:
Vi tilbyr kurs i grunnleggende ferdigheter og vi skreddersyr kurspakker tilpasset ansattes kompetansegap og læringsmønster! Ta kontakt for mer informasjon.

Vi tilbyr:

  • Undervisning i grunnleggende ferdigheter som norsk, IKT, muntlig og skriftlig kommunikasjon, og regning. Her er det muligheter for å søke om offentlig tilskudd via Kompetanse Norge
  • Kurs designet i samarbeid med bedrifter som trenger kompetanseheving for ansatte, men som faller utenfor kriteriene for offentlig støtte. De mest populære kursene er innenfor service, kommunikasjon og digitale verktøy.
  • Digitale kurs til pensjonister
  • Gunstige priser.
  • Erfarne kursinstruktører med pedagogisk bakgrunn
  • Undervisning tilpasset læringsmønster for optimal læringseffekt

Ta kontakt med oss ​​i dag for uforpliktende samtale om hvordan vi kan bidra med kompetanseheving i din bedrift.

Les mer om Kompetanse pluss her

Lær - hele tiden - hele livet

Bedrifter kan søke om tilskudd via offentlig støtteordning

Det er dokumentert at opplæringen fører til færre feil, bedre rapportering og mer motiverte og selvgående ansatte.

FNs Bærekraftsmål nr.4 "God utdanning"

"Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning, og fremme muligheter for livslang læring for alle"

Flere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring

Med kompetanseheving i helt grunnleggende ferdigheter bidrar vi til at flere blir rustet til å ta fagbrev og sikre en forutsigbar fremtid i arbeidslivet.