Karriereveiledning

Arbeidslivet i dag krever at man holder seg oppdatert og er i stand til å takle raske omstillinger. Vi tilbyr karriereveiledning som ruster deg til å håndtere overganger og egen karriere.

Vi veileder deg videre i karrieren

Beredt sin karriereveiledning har som mål å gjøre deg bedre i stand til å håndtere overganger, og ta valg når det gjelder utdanning, (opp)læring og arbeid, og til å håndtere egen karriere. I dette inkluderer Beredt informasjon, kartlegginger, veiledningssamtaler, karriereutviklingskurs og – programmer, jobbsøkerkurs og hjelp i overgangsfaser.

Har du savnet en støttespiller som er der for deg og som kan hjelpe deg å utforske og kartlegge ditt potensial, styrker, kompetanse, verdier, evner og ferdigheter? Har du savnet en støttespiller som hjelper deg å sortere dine tanker i forhold til karriere og valg? En som tør utfordre deg og lar deg ta ansvar for din egen utvikling?

Beredt tilbyr karriereveiledning i et dynamisk samspill slik at du blir bevisst dine ressurser og muligheter, og dermed når dine karrieremål. Dette blir gjort med bevisstgjørende spørsmål og kartleggingsteknikker for at du skal klare å hente ut det beste i deg selv og lettere komme til dine egne, indre svar og løsninger.