Ekspertbistand

Arbeidsgiver kan få inntil kr.20.000,- i tilskudd for arbeidstakere som er langvarig eller hyppig sykemeldt. Beredt har godkjente eksperter og kan tilby bistand.
Les mer her

Ekspertbistand - et tilskudd for arbeidstakere som har langvarig eller hyppig sykefravær

Beredt er tilbyder av ekspertbistand, et tilskudd via NAV som skal bidra til å forebygge og redusere fravær på arbeidsplassen. Beredt kan tilby ekspertbistand grunnet at vi har autoriserte karriereveiledere og fysioterapeut i vår stab.

Hvem kan få ekspertbistand?
Tilskudd kan være aktuelt dersom en arbeidstaker har vært lenge sykemeldt eller har hyppig sykefravær som ikke blir løst via arbeidsgivers egne oppfølgingsrutiner, eller ved andre tiltak og støtteordninger.

Hva gjør eksperten?
Eksperten skal kartlegge kompetanse og ferdigheter hos den sykemeldte, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Kartlegging skal gi nødvendig grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver. Eksperten skal ha samtaler med arbeidstaker og arbeidsgiver for å vurdere ytre faktorer som arbeidsmiljø, og forsøke å finne årsaken til fraværet. Eksperten skal ikke gi behandling, men fungere som rådgiver. Arbeidsplassvurdering er en del av ekspertbistanden.

Ta kontakt med oss for å høre mer om tilskuddet og hvordan vi går frem. Vi jobber for at bedrifter skal få kontroll på sykefraværet og forebygge langvarig sykemeldte.