Ekspertbistand

Arbeidsgiver kan få inntil kr. 20.000,- i tilskudd fra NAV for arbeidstakere som er langvarig eller hyppig sykemeldt. Beredt har godkjente eksperter og kan tilby bistand.
Åpne meny (PDF)

Ekspertbistand - et tilskudd for arbeidstakere som har langvarig eller hyppig sykefravær

Beredt tilbyr ekspertbistand som et tilskudd via NAV. Dette skal bidra til å forebygge og redusere fravær på arbeidsplassen. Beredt kan tilby ekspertbistand gjennom autoriserte karriereveiledere og fysioterapeut i vår stab.

Hvem kan få ekspertbistand?​​​​Tilskudd fra NAV kan være aktuelt når en arbeidstaker har vært langtidssykemeldt eller har hyppig sykefravær. Hvis arbeidsgivers egne oppfølgingsrutiner, andre tiltak og støtteordninger ikke løser problemet - kan tilskudd være et alternativ.

Hva gjør eksperten fra Beredt?​​​​​​​Eksperten skal kartlegge kompetanse og ferdigheter hos den sykemeldte, og foreslå tiltak som kan gjøre arbeidstakeren i stand til å utføre arbeidet sitt. Kartlegging skal gi nødvendig grunnlag for å tilpasse arbeidsoppgaver. Eksperten skal ha samtaler med arbeidstaker og arbeidsgiver for å vurdere ytre faktorer som arbeidsmiljø, og forsøke å finne årsaken til fraværet. Eksperten skal ikke gi behandling, men fungere som rådgiver. Arbeidsplassvurdering er en del av ekspertbistanden.

Ta kontakt med oss for å høre mer om tilskuddet og hvordan vi går frem. Vi jobber for at bedrifter skal få kontroll på sykefraværet og forebygge langvarig sykemeldte.