Har du savnet en støttespiller som er der for deg, som utforsker ditt potensial og hjelper deg å sortere dine tanker? En som tør utfordre deg og lar deg ta ansvar for din egen utvikling?

Vi tilbyr coaching for bedre selvinnsikt, selvledelse, bedre prestasjoner og bedre arbeidsmiljø

Beredt tilbyr coaching for å frigjøre og utforske menneskers potensial. Våre sertifiserte coacher legger opp til et dynamisk samspill slik at du blir bevisst dine ressurser og muligheter, og dermed når dine mål. Dette blir gjort med bevisstgjørende spørsmål og teknikker for at du skal klare å hente ut det beste i deg selv og lettere komme til dine egne, indre svar og løsninger.

Det kan være mange områder i livet hvor du har behov for mer klarhet og innsikt – det kan være innen yrkesvalg, stressmestring, relasjoner, livstil og mye mer.

Hva er coaching?

Coaching er en samtale mellom to mennesker hvor åpne spørsmål skal hjelpe kandidaten til selv å finne de svar og arbeidsoppgaver som skal til for å oppnå sine mål. Visuelt kan det sammenlignes med at coachen står med lommelykta mens kandidaten selv finner veien. Målene settes opp ut fra kandidatens ståsted, ambisjoner og tanker.

Coachingrollen

Coachingrollen er løsningsorientert og handler om fortid, nåtid og fremtid i et perspektiv. Den baserer seg på et positivt menneskesyn som vektlegger menneskers potensial til å vokse, utvikle seg og nå sine mål og drømmer.