HR tjenester

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker er verdifulle og har noe å bidra med. Er du klar over dine styrker og hva du egentlig ønsker?

Vårt mål er å vise verden at alle har sine styrker. Det er ikke lenger sånn at noen få i en organisasjon er utpekt som fremtidens talenter. Med styrkebasert lederskap, positiv psykologi og løftmetoder får virksomhetene et optimalt uttrekk av effektivitet og lønnsomhet for alle ansatte. Det skal være moro å gå på jobb!

Beredt Logo

Din samtalepartner i HR relatert arbeid

Sykefraværsoppfølging

Ekspertbistand er en tilskuddsordning fra NAV som gir bedrifter muligheter til å søke om inntil kr.20.000,- til bistand i enkeltsaker for oppfølging. Vi har lang erfaring og god kunnskap med å jobbe med sykemeldte, og legger vår sjel i å hjelpe andre til å lykkes i livet.

Teambuilding

Det er ingenting som er kjekkere enn å bli bedre kjent med sine kolleger. Våre verktøy og metoder er designet for å ha teambuilding med en tvist. Vi belyser dine verdier, interesser og preferanser i et 24 timers perspektiv. Hvem du er privat vil også påvirke hvem du er på jobb. Vi garanterer bedre kommunikasjon som igjen gir et bedre arbeidsmiljø.

Coaching

Coachingrollen er løsningsorientert og handler om fortid, nåtid og fremtid i et perspektiv. Den baserer seg på et positivt menneskesyn som vektlegger menneskers potensial til å vokse, utvikle seg og nå sine mål og drømmer.