Beredt Attføring

Vi tar ansvar for å få folk i arbeid

Beredt Attføring samarbeider først og fremst med det offentlige. Her finner vi det meste av attføringsarbeidet  organisert i avdelingeneAttføring og AmoNAV er en god og nær samarbeidspartner for Beredt. Sammen arbeider vi for å få flest mulig inn i eller tilbake i arbeidslivet.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeid med bistand (AB) og Kvalifisering i AMB (KIA)  er andre virkemidler Beredt  kan hjelpe deg med. Dersom du er arbeidssøkende gjennom NAV kan en samtale med oss eller din NAV-kontakt  kvalifisere deg for et kurs hos Beredt. Ta kontakt i dag.

Vi bidrar til at andre lykkes.

Årsberetning attføring 2014 pdf