Arbeidsmarkedstjenester

Velg side:
Inkludering i arbeidslivet er hjertet i vår organisasjon.

Vi inkluderer i arbeidslivet

Ønsker dere å bidra til at en topp motivert person, med hull i CV eller nedsatt arbeidsevne, kan få muligheten til å lykkes i arbeidslivet? Vi hjelper deg!

Vi har lang erfaring med å hjelpe mennesker som er mer enn bare det du ser. Du kan rekruttere en real bidragsyter og lojal arbeidstaker til din bedrift med enkle grep.

Ta kontakt med oss via skjemaet eller telefon 55362600 for mer informasjon om hvordan vi kan bidra til rekruttering.

Vi tilbyr tiltaket Arbeidsforberedende trening. Vi kartlegger styrker, motivasjonsfaktorer og muligheter i markedet. I tiltaket blir deltakerne fulgt opp av en dedikert jobbveileder gjennom hele forløpet.

Beredt Logo

Hvorfor er det viktig å inkludere i arbeidslivet?

Alle fortjener en sjanse

Vi har topp motiverte mennesker som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidslivet. Felles for alle er et sterkt ønske om å høre til, og være nyttig i det norske arbeidslivet. Du kan være med å gi den sjansen.

FNs Bærekraftsmål nr.8 "Anstendig arbeid og økonomisk vekst"

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Vinn-vinn-vinn

Det er viktig for individet, fordi arbeid er helsefremmende. Det er viktig for bedrifter fordi mangfold er bra for utvikling. Og det er ikke minst viktig for samfunnet fordi høy grad av uføre er samfunnsøkonomisk ulønnsomt.