Tjenester

Beredt er en Arbeid- og Inkluderingsbedrift, og medlem i Bransjeforening/NHO Service. Vi har fokus på å bygge bro mellom mennesker med bistandsbehov og næringslivets behov for arbeidskraft.