Tag - Beredt Oslo

Vi søker samarbeid med fagressurs psykisk helse

Beredt søker samarbeid med psykolog eller annen fagperson innen psykisk helse, for veiledning og opplæring av våre ansatte og deltakere. Erfaring med mestringsgrupper eller annen gruppeterapi er en fordel.

Ta kontakt på oslo@beredt.no eller ring Lena Krogsrud på 926 19 …

Instruktør/lærer: Oslo, Akershus og Oppland.

Beredt Kompetanse AS gjennomfører hvert år kurs flere steder i landet for Kompetanse Norge.
Vi søker derfor kursinstruktør/lærer for gjennomføring av Kompetansepluss kurs i bl.a. digitale ferdigheter og basiskunnskaper i norsk muntlig og skriftlig.

Per dags dato gjennomføres kursene i