Styret


 

 

 

 

Beredt eies av Hordaland Fylkeskommune og ledes av et  aktivt og kvalifisert styre som er en viktig medspiller i arbeidet med å nå vår visjon.

 

Fra venstre:

Dan Femoen, Styreleder,
Roald Kvamme, Nestleder,
Beate Husa
, Styremedlem,
Arvid Teigland
, Styremedlem,
Randi Mikkelsen
, Styremedlem (ansattesrepresentant)
Trygve Botnevik, Daglig leder