Om beredt

Med fokus på mestring  gjennom 50 år, Beredt AS.

Beredt er en Arbeid og Inkluderingsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr kompetanse– og servicetjenester i konkurranse med private virksomheter. Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom læring og praksis i egne virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med. Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater hjelper vi andre med å lykkes. Beredt jobber for å fremme trivsel og arbeidsglede, mestring og prestasjoner.

 

Beredt-gruppen består i dag av Beredt AS og Beredt Kompetanse AS. Hovedkontoret ligger i Bergen (Vestlandet) med avdelinger på Lillehammer (Østlandet) og i Trondheim (Midt-Norge), og vi utfører våre kurs og tjenester mange steder rundt i landet.

 

«Non-profit»
Vi er drevet som en «non-profit» organisasjon. Ved resultatmessig overskudd blir dette ført tilbake til bedriften og benyttes til bl.a. kompetanseheving internt.