Nyheter

Frokostmøte

Hva om dine ansatte kunne få kurs i grunnleggende ferdigheter, kostnadsfritt?

Dere kan velge digitale-, lese- og skrive-, muntlige- og regneferdigheter og norsk, på ulike nivå.
Gir dere ansatte anledning til å øke ferdighetene sine legger dere grunnlag for:
• …

Vi søker samarbeid med fagressurs psykisk helse

Beredt søker samarbeid med psykolog eller annen fagperson innen psykisk helse, for veiledning og opplæring av våre ansatte og deltakere. Erfaring med mestringsgrupper eller annen gruppeterapi er en fordel.

Ta kontakt på oslo@beredt.no eller ring Lena Krogsrud på 926 19 …