Nyhet Vestlandet

Vellykket Frokostmøte.

Beredt arrangerte et vellykket frokostmøte  i egne lokaler på Apeltun 13.03.

Mange hyggelige mennesker fikk både frokost og god informasjon om dagsaktuelle temaer.
Vi presenter vår løsninger for rekruttering, bedriftsrådgivning, og kartlegging av bedriftsinterne utfordringer.
“Beredtmetoden” er utviklet gjennom 50 …

Frokostmøte

Hva om dine ansatte kunne få kurs i grunnleggende ferdigheter, kostnadsfritt?

Dere kan velge digitale-, lese- og skrive-, muntlige- og regneferdigheter og norsk, på ulike nivå.
Gir dere ansatte anledning til å øke ferdighetene sine legger dere grunnlag for:
• …