Author - Tordis Knapstad

Vellykket Frokostmøte.

Beredt arrangerte et vellykket frokostmøte  i egne lokaler på Apeltun 13.03.

Mange hyggelige mennesker fikk både frokost og god informasjon om dagsaktuelle temaer.
Vi presenter vår løsninger for rekruttering, bedriftsrådgivning, og kartlegging av bedriftsinterne utfordringer.
“Beredtmetoden” er utviklet gjennom 50 …