Author - Martin Uthaug

Frokostmøte

Hva om dine ansatte kunne få kurs i grunnleggende ferdigheter, kostnadsfritt?

Dere kan velge digitale-, lese- og skrive-, muntlige- og regneferdigheter og norsk, på ulike nivå.
Gir dere ansatte anledning til å øke ferdighetene sine legger dere grunnlag for:
• …