Tilbake til alle artikler

Søreide Skole inkluderer på arbeidsplassen

Det er en veldig engasjert avdelingsleder som tar imot meg på Søreide Skole. Edle Hope er en av ildsjelene som samarbeider med Beredt i å inkludere i arbeidslivet. Det er lett å se at hun brenner for jobben sin som lærer, og har hjerte for inkludering på skolen. Jeg får en kopp kaffe og vi setter kurs mot et av skolens møterom. Forbi oss løper glade, lære-lystne elever. Det er god energi på denne arbeidsplassen, og Edle mener det er mange grunner til det.

HVEM ER SØREIDE SKOLE?

Søreide Skole er en skole bygget på fleksibilitet, hvor elevene er delt opp i trinn. Det er cirka 50 lærere på skolen, og hvert år har de også inne studenter, lærlinger, og praksiskandidater i sin stab. De tradisjonelle klasserommene er byttet ut med større fleksible rom og elevene blir delt opp i grupper på alt fra 60 og ned til 4 stykker avhengig av hvilke oppgaver som skal utføres. Det er alltid flere lærere til stede og på denne måten blir alle barna sett. Edle er avdelingsleder for 3-4 trinn. Hun er veldig stolt av arbeidsplassen sin og mener selv at hun jobber på Europas fineste skole.

SØREIDE SKOLE X BEREDT

Beredt har mange flotte og dyktige samarbeidspartnere i Bergen og omegn, og Søreide Skole er en av dem. Vi samarbeider om å få mennesker tilbake til arbeidslivet uavhengig av hva som står på CV-en eller hvilken historie de bærer med seg. Beredt er tiltaksarrangør og tilbydere av tiltaket AFT - Arbeidsforberedende trening; et tiltak som har som mål å få personer utenfor arbeidslivet tilbake til jobb eller utdanning. Det å lykkes med en kandidat som har vært utenfor et arbeidsliv over lengre tid, og som ikke når igjennom i et ordinært rekrutteringsløp, gir en ny dimensjon av mening.

- Det er så merkbart hvordan personer vokser og utvikler seg i den tiden de er i praksis her. Et første møte med en kandidat som har vært inne i NAV systemet lenge, men som ikke har sittet i en intervjusituasjon på kanskje 5-10 år, eller kanskje aldri, er naturligvis preget av usikkerhet og nervøsitet. Isteden for å snakke seg selv opp så har de jo en tendens til å snakke seg ned, men da er jobbveilederne der med en gang og minner de på hvilke kvaliteter de har som kan være en viktig ressurs for Søreide skole.

- Det gjøres en god kartlegging i forkant, så de fleste kandidatene som blir presentert av Beredt får starte i praksis på Søreide Skole. I løpet av praksisperioden vokser kandidaten og etter hvert opplever de en mestringsfølelse som er en av de viktigste nøklene til suksess. Når usikkerheten slipper helt taket, og kandidaten begynner å vise initiativ og arbeidsglede, da skjønner du at du har lykkes. Den følelsen er fantastisk - det er jo så gøy, sier Edle med et stort smil og et tydelig engasjement.

VI LYKKES MED INKLUDERING

Søreide Skole har ansatt to stykker i vikarierende assistentstillinger via arbeidstrening med oppfølging av jobbveiledere i Beredt. Vigdis Stormark og Monika Tøkje Hauge er to av Beredt sine jobbveiledere som jobber tett med Søreide Skole. Edle er helt tydelig på at denne oppfølgingen av både kandidaten og bedriften er alfa omega for å lykkes.
- Den oppfølgingen, og de jevnlige samtalene jeg har med enten Vigdis eller Monika, i forkant og under selve arbeidstreningen er veldig viktig for å lykkes. Oppfølgingen er knallgod og jeg vet at jeg kan stole på Beredt, sier Edle.
Om noe ikke skulle fungere slik som opprinnelig tenkt så er Beredt alltid i beredskap for å ivareta alle parter. Det er et trygt og fruktbart samarbeid.

STRATEGISK SAMARBEID SOM FUNGERER

I forkant av en oppstart har Edle samtaler med jobbveileder(e) i Beredt. Dette gir grunnlag for en god oppstart for kandidaten. Neste steg er en “Bli kjent” samtale med kandidaten for å trygge vedkommende før første arbeidsdag. Skolen er allsidig, noe som gjør at også kandidater får varierte arbeidsoppgaver i løpet av dagen. Det er også veldig viktig å gi kandidater ansvar, så etter hvert som de vokser med oppgaven så får de gjerne også ansvar for å følge med en klasse alene. Dette gir mestring og det er utrolig viktig for videreutvikling og veien mot å bli en selvstendig ansatt.

Edle mener det er fullt mulig for alle bransjer å tilrettelegge for inkludering på arbeidsplassen. Sammen med en Arbeid og Inkluderingsbedrift som Beredt finner man metoder som gjør at man lykkes. Man kan jo enten tilby arbeidstrening for å gi påfyll til CV og en fersk referanse, eller bruke Beredt som en del i rekrutteringsstrategi, eller begge deler slik som Søreide Skole gjør. Beredt jobber etter Ringer i Vannet metoden og fungerer som brobygger mellom arbeidsgiver og jobbsøker. For jobbveiledere i Beredt er det Jobbmatch som er i fokus. For arbeidsgivere betyr det ekstra mye å være med på reisen fra utenforskapet og inn i arbeidslivet som gir en viktig tilhørighet til samfunnet.

- For meg som menneske gir det noe helt enormt. Og for arbeidsplassen så skaper det en veldig god arbeidskultur. Så det er virkelig vinn-vinn, sier Edle.

Jeg får en omvisning på skolen. Det er store, luftige fellesarealer, og masse fint håndverk skapt av små barnehender på veggene. I gymsalen er det en gruppe som spiller kanonball. I et stort klasserom spilles det musikk og en gruppe på 20 stykker synger med. En herlig lyd. Vi går utenfor og observerer den flotte utsikten. På fotballbanen har Trygg Trafikk sykkelopplæring. Jeg takker for intervjuet, og ser frem til videre flott samarbeid mellom Søreide skole og Beredt.

Vil du vite mer om hvordan du kan inkludere i arbeidslivet sammen med Beredt? Vi driver med strategisk inkludering, og når du samarbeider med oss har du et helt støtteapparat i ryggen. Ta kontakt for mer informasjon.