Tilbake til alle artikler

Temaet på Bergen Næringsråds frokostmøte var nettopp aktiv inkludering, noe som er mer aktuelt enn noensinne. Med over 600 000 mennesker utenfor arbeidslivet står vi ovenfor et enormt potensial av ressurser og kompetanse som bedriftene våre kan dra nytte av. Hvordan kan vi sammen endre denne statistikken?

Fløyen en aktiv bidragsyter

Flere dyktige talere delte sin innsikt, deriblant Anita Nybø fra Fløyen, som ga et inspirerende innblikk i sitt samarbeid med Spekter Pluss og Nordnes Verksteder. Spekter Pluss leverer blant annet frukt til Fløyens ansatte, og Nordnes Verksteder bidrar med håndlagde lokalproduserte artikler til Fløistuen butikk. Om du ikke allerede har besøkt denne butikken vil jeg sterkt anbefale det. Det at Fløyen benytter seg av arbeidsmarkedsbedriftene til enhver tjeneste der det er mulig gjør de til en enda mer attraktiv forretning.

Hvordan kan du bidra?

Det finner flere måte å bidra til inkludering i arbeidslivet. En klar strategi kan være å gjøre innkjøp gjennom arbeidsmarkedsbedrifter på de tjenester og produkter som bedriften din har behov for, og dermed øke aktiviteten i denne sektoren. Videre er det essensielt å ha en rekrutteringsstrategi som inkluderer personer med ulike forutsetninger og behov, slik at de også kan bidra til verdiskaping i din bedrift.

Beredt er en slik arbeidsmarkedsbedrift. Vi tilbyr Arbeidsforberedende trening til deltakere som er henvist til oss via NAV. La meg kort forklare hva dette tiltaket innbærer.

  • Alle deltakere har som hovedmål å bli avklart mot jobb eller utdanning
  • Mange av våre deltakere trenger avklaring i forhold til sin uføregrad
  • Våre jobbveiledere gjennomfører kartlegginger og samtaler for å identifisere den enkeltes mål og utarbeider handlingsplaner
  • Vi kartlegger arbeidsmarkedet og samarbeider med bedrifter for å tilby praksisplasser
  • Våre jobbveiledere gir oppfølging til deltakere og bedrifter

Som bedrift får du tildelt en dedikert jobbveileder som tar hensyn til dine interesser og behov, såvel som deltakers. Dette skaper trygghet for bedriften, og de som har lykkes med denne formen for rekruttering har blitt faste samarbeidspartnere med Beredt - rett og slett fordi det virker.

Oppsummert finnes det flere måter du kan bidra til inkludering

  • Du kan benytte deg av våre kantinetjenester, bilverksted og lokaler i Fana til kurs eller selskaper. Ved å benytte våre tjenester, signaliserer du din støtte til inkluderingsarbeidet og oppnår samtidig en konkurransefordel.
  • Du kan inngå en samarbeidsavtale med Beredt og implementere den i din rekrutteringsstrategi. Dette vil bidra til inkluderende rekrutteringer, noe som ikke bare gagner den enkelte og samfunnet, men også gir en viktig gevinst for din bedrift.

 

Sammen kan vi gjøre en forskjell i arbeidslivet og samfunnet rundt oss.