Tilbake til alle artikler

Beredt vant anbudet til Karriere Vestland. Nå starter samarbeidet.

Hvem er Karriere Vestland

Karriere Vestland er en avdeling i Vestland Fylkeskommune som tilbyr gratis karriereveiledning til alle voksne over 19 år i Vestland fylke. Karriere Vestland har kontorplass på fem ulike steder: Stord, Alver, Bergen, Sunnfjord og Stad.

Karriereveiledning bidrar til å gi innsikt og oversikt når du skal ta valg knyttet til utdanning og arbeid. Koronatid, oljeprisfall og høy arbeidsledighet har ført til at flere etterspør karriereveiledning.
I høst lyste de ut et anbud som Beredt er stolt over å ha vunnet. Midlene bevilget Stortinget etter koronapandemien rammet Norge, og er bevilget med tanke på permitterte/arbeidsledige som følge av pandemien.

- Vi ser at trykket øker i takt med samfunnets, og arbeidsmarkedets, utfordringer. Når man ønsker karriereveiledning så skal man ikke måtte vente i flere uker for å komme til. Derfor øker vi på med bemanning slik at vi sikrer kort ventetid, sier Kjell Helge Kleppestø, leder for Karriere Vestland.

- Vi ble veldig imponert over anbudet til Beredt og kompetansen de har både på karriereveiledning og arbeidsmarkedet i Vestland, og vi ser veldig frem til dette samarbeidet, sier han.

Kompetanse Norge har utarbeidet et Nasjonalt kvalitetsrammeverk for karriereveiledning som gjelder for alle aktører som jobber med karriereveiledning. Rammeverket er utarbeidet for å sikre at befolkningen har tilgang til karriereveiledningstjenester av høy kvalitet.

- Samarbeidet som Karriere Vestland og Beredt nå inngår vil styrke oss begge i arbeidet med å ta i bruk nasjonalt kvalitetsrammeverk i vår region, sier Kleppestø. Et viktig fokus for rammeverket er at ulike sektorer som jobber med karriereveiledning lettere skal kunne samhandle og ha et felles begrepsapparat og standarder for i fellesskap utvikle kvalitet og helhet i den viktige karriereveileningstjenesten innbygger i Norge skal ha tilgang til, understreker han.

Beredt og arbeidet innenfor karriereveiledning

Beredt har jobbet med karriereveiledning i mange år. Primært jobber Beredt med å hjelpe mennesker utenfor arbeidslivet til å finne sine styrker, og sin retning for å lykkes i arbeidslivet. Selve karriereveiledningen er et viktig og godt verktøy for å bli mer selvbevisst på hva man kan, og hva man vil videre.

Karrierevalg er utfordrende

I løpet av yrkeslivet vil mange stå overfor flere karrierevalg. Dette kan være utfordrende. Det er derfor helt klart at karriereveiledning er noe som ikke bare er for ungdommer som skal finne ut hva de vil bli, men også voksne med erfaring i arbeidslivet.

Man får nemlig utforske jobb- og utdanningsmuligheter, finne ut hva som motiverer, kartlegge kompetanse og interesser, lære metoder for å gjøre gjennomtenkte og bevisste karrierevalg.

Med slik innsikt og forståelse for egen drivkraft stiller man sterkere i samtaler med andre, for eksempel på intervju, eller noe som er vel så viktig, som kanskje ikke alle tenker på; medarbeidersamtaler/utviklingssamtaler på egen arbeidsplass.

Med andre ord; karriereveiledning er nyttig for alle.

Samarbeidet videre

Beredt sine karriereveiledere skal fremover jobbe sammen med alle avdelinger i Karriere Vestland for å sikre kort ventetid for alle som bestiller karriereveiledning.

- Dette blir veldig lærerikt og spennende, sier Rita Husø som ser frem til å samarbeide med Karriere Vestland. Hun er jobbveileder og karriereveileder i Beredt og har over 10 års erfaring fra bransjen.

- Jeg oppfordrer alle som ikke har hatt karriereveiledning siste årene til å bestille en time. Utviklingen i samfunnet skjer stadig hyppigere, og vi ser viktigheten av å være bevisst på hva en kan, og hva en vil, og ikke minst evnen til å kunne kommunisere dette på en god måte, sier hun.

For å sikre at tilbudet blir ivaretatt i alle deler av fylket skal Beredt løse oppdraget sammen med Origo, Kveik, Opero, Sogneprodukter og Invia. Dette er alle bedrifter fra bransjen Arbeid- og Inkludering.

Vil du snakke direkte med Karriere Vestland? Bestill time her.

Kjell Helge Kleppestø Karriere Vestland, Øyvind Hjørnevik Beredt, Rita Husø Beredt, Hege Hæreid Beredt,


Fra venstre: Kjell Helge Kleppestø fra Karriere Vestland, Stein Inge Strøm fra KV, Øyvind Hjørnevik fra Beredt, Rita Husø fra Beredt, Hege Hæreid fra KV og Kjersti Kvaløy fra KV.