Tilbake til alle artikler

Utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft

Det er en utfordring for mange personer med begrenset arbeidsevne eller lav kvalifisering å finne jobb i dagens arbeidsmarked. Dette skyldes økende krav til effektivitet, kompetanse og mangfoldige sosiale ferdigheter som arbeidsgivere ser etter. Dette er også delvis på grunn av de høye kostnadene og lønningene i Norge, som fører til at arbeidsgivere ønsker å få mest mulig ut av arbeidsstyrken sin.

Inkluderende Jobbdesign er en metode som tar utgangspunkt i arbeidsgivers behov for arbeidskraft. Metoden innebærer å analysere og reorganisere arbeidsprosesser slik at nye stillinger kan oppstå. Personer med spesialkompetanse dedikeres til sine felt, mens andre oppgaver som kan utføres uten den aktuelle spesialkompetansen, skilles ut til nye stillinger. På denne måten får ikke arbeidsgiverne merkostnader, men oppnår heller gevinst og effektivisering.

Vi ønsker å bidra til sosial bærekraft i samfunnet, og tette gapet for de utenfor arbeidsmarkedet. Metoden gir rom for å ansette personer som i dag står utenfor det ordinære arbeidslivet, til varige og bærekraftige arbeidsforhold. Inkluderende Jobbdesign skaper flere arbeidsplasser for personer uten spesialisert fagkompetanse.

Slik ser prosessen ut:

  1. Organisasjoner tar kontakt med Beredt for å gjennomføre en grundig analyse av arbeidsplassen og identifisere eventuelle utfordringer eller ineffektive arbeidsoppgaver.
  2. Beredt analyserer arbeidsoppgavene og tidsbruken for å identifisere områder hvor det kan gjøres forbedringer eller hvor oppgaver kan utføres mer effektivt.
  3. Basert på analysen, kan oppgaver som ikke krever spesialisert fagkompetanse skilles ut og organiseres i nye stillinger.

Eksempel fra gjennomført prosess i helsesektoren

Sundheimen sykehjem har gjennomført en prosess med Inkluderende Jobbdesign. De kontaktet Beredt i 2022 for å undersøke hvordan de kan gjøre arbeidsoppgavene på sykehjemmet mer effektive og inkluderende. Som en del av denne prosessen, brukte Beredt stoppeklokke for å registrere tidsbruken på hver enkelt oppgave sykepleierne utførte i løpet av en arbeidsdag.

Resultatene av denne undersøkelsen viste at sykepleierne brukte opptil 5 timer per dag på oppgaver som ikke var direkte relatert til pasientbehandling. Dette inkluderte oppgaver som å lage mat, vaske tøy, vaske rom og re opp sengen. Med andre ord, mye tid gikk tapt på oppgaver som kunne utføres av andre personer uten fagkompetanse.

For å løse dette problemet har Sundheimen sykehjem valgt å ansette en person uten fagkompetanse i en ny stilling. Ved å delegere oppgavene som ikke krever spesialisert kunnskap og ferdigheter til en person uten fagkompetanse, kan sykepleierne nå fokusere på å gi pasientene den nødvendige pleien og omsorgen de trenger.

Sundheimen sykehjem er et eksempel på hvordan Inkluderende Jobbdesign brukes. Metoden viser hvordan man kan organisere arbeidet slik at alle ansatte kan bidra til sitt fulle potensiale og jobbe effektivt. Ved å inkludere personer uten fagkompetanse i arbeidet, kan man også bidra til å skape arbeidsplasser for personer som ellers kan ha vanskeligheter med å finne jobb på grunn av mangel på spesialisert utdanning og erfaring.