Tilbake til alle artikler

Beredt bidrar hvert år til at flere kommer tilbake til et arbeidsliv eller utdanning.

Som tiltaksarrangør for NAV har Beredt et krav på seg om å formidle minimum 50% av alle som blir søkt inn i løpet av året. I koronaåret 2020 formidlet Beredt 47%.

Leder for avdeling Arbeidsmarkedstjenester, Øyvind Hjørnevik, er fornøyd med dette resultatet, spesielt når han hvor hardt og dedikert jobbveilederne har jobbet for å sørge for at jobbsøkerne skal få den hjelpen de har rett på. Jobbveilederne har erstattet fysiske oppfølgingsmøter med digitale møter, telefonmøter, og gått mange turer i Hordnesskogen for å ivareta god oppfølging av jobbsøkerne.

Et annet resultat Hjørnevik er glad for å se er brukerundersøkelsen som ble gjort på vårparten og høsten 2020.

Brukerundersøkelsen viser at jobbsøkerne er svært fornøyd med hjelpen de har fått i Beredt. Den mest hyggelige lesningen er at samtlige har svart ja på at de samlet sett er fornøyd med hjelpen de har fått i Beredt.

Andre hyggelige funn er at 5.2 av 6 opplever at Beredt hjelper nærmere jobb og arbeidsliv, og 5.3 av 6 opplever seg trygg og ivaretatt i Beredt.

En av de mange som fikk jobb i 2020 er Caroline Gjesdal.

Ny arbeidsplass beskriver henne som et fantastisk tilskudd til arbeidsplassen. Caroline jobber nå som erfaringskonsulent og trives veldig godt. Hun er født og oppvokst i Bergen, og har et stort hjerte og brennende engasjement for psykisk helse. De siste årene har hun opparbeidet seg erfaring gjennom ulike verv, og i 2017 fullførte hun MB-programmet, et program som kvalifiserer deltakere til å arbeide i tverrfaglig rehabiliteringsarbeid innen psykisk helse og rusomsorg. Her lærer man å anvende egne erfaringer som kompetanse med utgangspunkt i kunnskap om egen tilfriskningsprosess.

Rita Husø i Beredt hadde gleden av å være jobbveileder for henne og beskriver henne som en sosial og sprudlende person som blomstrer i ny jobb.
- Det er fantastisk når vi lykkes, sier Rita Husø.
- Vi er avhengig av å ha gode samarbeidspartnere som gir mennesker en sjanse. Våre jobbsøkere er dyktige folk som, i rette element og med riktig oppfølging, kan bli lojale og viktige ansatte. Jobbveiledere følger opp en kort stund etter ansettelse også da det erfaringsmessig trygger enda mer. Vi brenner for jobben vår og er opptatt av å levere kvalitet, sier hun.

Beredt hjelper deg å inkludere i arbeidslivet! Ta kontakt med oss for mer informasjon om hvordan.