Tilbake til alle artikler

- Med Katrine som samarbeidspartner kan vi finne gode løsninger, sier Paal Andre.

 

Det Gule Hus

Det Gule Hus er en gjenbruksbutikk som gir folk muligheten til å selge sine brukte (i noen tilfeller helt ubrukte) klær og ting til andre som ønsker å være mer bevisst sine innkjøp. Konseptet gjør det enkelt for folk å kjøpe brukt, noe som er avgjørende i en tid preget av overforbruk. Gjennom å selge videre fine ting vi ikke lenger bruker, kan vi sørge for at disse tingene får nytt liv i stedet for å bli liggende ubrukt eller ende opp som søppel. Denne tilnærmingen til sirkulærøkonomi bidrar til å redusere miljøpåvirkningen og fremmer en mer bærekraftig livsstil.

- Det er et altfor høyt overforbruk i verden, sier Paal Andre. - Det Gule Hus er et fantastisk konsept som gjør det mulig for oss alle å redusere overforbruket. Det er noe vi må ta innover oss at vi bare må gjøre i dag.

Inkluderingssamarbeidet med Beredt

Det viktigste for Det Gule Hus er å være til nytte som lokalbedrift. Gjennom samarbeidet med Beredt ønsker de å bidra til å inkludere flere mennesker som står utenfor arbeidslivet. Paal Andre startet opp Det Gule Hus i Fana med en visjon om å være en aktør i kampen mot overforbruk, og samtidig få ut de fine tingene som ligger hjemme hos folk og ikke blir brukt.

- Flere og flere skjønner at de kan kjøpe fine ting brukt, sier Paal Andre. - Det kjekkeste med Det Gule Hus er at vi faktisk føler at vi er til nytte. Vi spekulerer ikke i å få solgt noe, men vi bidrar til sirkulærøkonomien og tar vårt samfunnsansvar på den måten. Så er det fint å kunne bidra på flere måter utover det som var hovedmålet med å starte opp denne delen av Det Gule Hus. Blant annet å kunne inkludere flere.

Samarbeidet med Beredt gjør det mulig for gjenbruksbutikken å tilby arbeidspraksis og opplæring til personer som står utenfor arbeidslivet. Beredt tilbyr et tiltak som heter Arbeidsforberedende trening, med mål om å hjelpe deltakerne videre til jobb eller utdanning. Katrine Røssland Johnsen er jobbveileder hos Beredt, og hun er den som følger opp deltakerne, håndterer kontakten med NAV, samt koordinerer med kontaktpersoner i praksisbedriften.

For Det Gule Hus betyr samarbeidet at de kan få hjelp til å finne kandidater som passer inn i butikkens miljø.

- Det er vanskelig å ha ansvaret alene, vi har ikke ressursene til det, sier Paal Andre. - Men med Katrine som samarbeidspartner kan vi finne gode løsninger. Hun kjenner bedriften, og når hun kommer med en kandidat, treffer vi som regel ganske godt.

Mer enn det du ser

Det Gule Hus er mer enn bare selve butikken - det er et sted hvor folk kan delta på ulike arrangement, gå på skattejakt etter unike gjenstander, selge klærne sine, få en plass hvor de kan uttrykke kunsten, i det hele tatt en plass hvor man kan føle seg som en del av et større fellesskap. For Det Gule Hus er det viktig å være mer enn bare en butikk. De ønsker å være en aktør som bidrar til det grønne skiftet og sosial inkludering. - Vi føler vi er til nytte, sier Paal Andre. - Gjennom samarbeidet med Beredt kan vi gjøre en reell forskjell, både for enkeltpersoner og for samfunnet som helhet.

Dette samarbeidet mellom Det Gule Hus og Beredt er et ypperlig eksempel på hvordan bedrifter kan ta samfunnsansvar og bidra til både miljøvennlighet og sosial inkludering. Gjennom arbeidsforberedende trening og tilrettelegging for inkludering, skapes det muligheter for mennesker som står utenfor arbeidslivet.

- Det er for mange som ikke er i jobb. Sammen med Beredt kan vi gjøre en forskjell, sier Paal Andre.

Katrine stortrives i dette samarbeidet også. - Når jeg kommer med kandidater til deg, så har du så lave skuldre. Det hjelper for å få kandidaten til å slappe av. Her behandles alle likt, sier Katrine.

Tanker om utvidet samarbeid

Det er også gledelig at vi sammen kan tenke ut gode løsninger fremover for å få til enda mer. Flere hoder tenker bedre, og sammen blir vi enda sterkere der vi i dag er god!

Hvordan kan vi inkludere enda flere inn i et fellesskap? For det er det det handler om. Tilhørighet til en plass hvor man føler seg trygg og ivaretatt. Kan gjenbruk og inkludering sys enda mer sammen? Følg oss videre for å se planene utarbeide seg i praksis. Det Gule Hus har gjort ord om til handling og bidrar til et bedre samfunn på så mange plan.

 

Vi gleder oss over dette samarbeidet!

Beredt er en arbeid- og inkluderingsbedrift som hjelper mennesker tilbake i jobb og utdanning. Vi er avhengig av gode samarbeidspartnere som ser nytteverdien av, og ikke minst ønsker et samarbeid, for å være med å gi våre deltakere jobberfaring og bringe sin verdi tilbake til samfunnet. Arbeidsinkludering er en del av bedrifters bærekraftstrategi. Ved å bruke Beredt er du også med å bidra. Ta kontakt for å høre mer om hvordan vi kan samarbeide.