Tilbake til alle artikler

Rune Soltvedt overtar stafettpinnen etter Trygve Botnevik 01.01.2023.

31. januar 2023 går Trygve over i en ny fase, nemlig de berømte pensjonisters rekker. Trygve har vært i Beredt i 10 år og gir videre et sterkt og stolt lag som hver dag bidrar til det samfunnsansvaret Beredt er satt til å gjennomføre, nemlig inkludere mennesker i arbeidslivet. Ny daglig leder har, 26.10.22, signert kontrakt med Beredt.

Rune har tidligere jobbet mange år i Bergen Fengsel, og de siste 16 årene har han vært ansatt i sportsklubben Brann i ulike stillinger. Siste stillingen var som sportslig leder. Rune ser virkelig frem til å starte i jobben som daglig leder. Særlig viktig for han er visjoner og verdier, og Beredt har et tydelig verdisett som treffer Rune veldig godt. Han ser frem til å ta Beredt til neste nivå, og sette inkludering og Beredt på kartet!

Rune trer formelt inn i rollen som daglig leder fra 01.01.23. Trygve vil fungere som hans rådgiver ut januar.

Vi ønsker Rune hjertelig velkommen til Beredt.

Fra venstre: styreleder i Beredt Sigbjørn Framnes og Rune Soltvedt