Tilbake til alle artikler

2020 er et historisk kapittel. Munnbind og antibac er en del av den nye normalen; konsekvenser som nå er synlige hvor enn du beveger deg i offentlig rom. Men hva med de usynlige konsekvensene?

Vi skriver 2021 og står fortsatt i en global pandemi som har fått enorme konsekvenser for næringslivet og enkeltpersoner. Veldig mange mennesker er fortsatt helt eller delvis permittert, noen må omstille seg på arbeidsplassen med nye arbeidsoppgaver, og noen befinner seg i en nedbemanningssituasjon.

Vi kan så vidt skimte enden i tunnelen med vaksinene som er begynt å rulle ut i landet vårt. Men; vi starter altså det nye året med nasjonale, strenge tiltak for å begrense den urovekkende smitten som har utviklet seg i løpet av julen. I pressekonferansen søndag 03.01.2021 sier Erna Solberg at vi har en god spurt igjen før vi kan leve som normalt igjen.

Beredt har som primærvirksomhet å bidra til at mennesker med fysiske eller psykiske utfordringer skal få hjelp til å komme seg tilbake til arbeidslivet.

Beredt har jobbet med inkludering i arbeidslivet siden 1969. Kompetansen som er opparbeidet i løpet av denne tiden er gull verdt for et arbeidsmarked som ønsker å ta vare på sine ansatte eller bidra til inkludering av de som har falt utenfor arbeidsmarkedet over lengre tid.

Pandemien har ført til at mange er isolerte og ensomme.

Dette har ført til at flere sliter psykisk og mørketallene er uante.- Vi frykter at mange nå sliter mer enn de selv vil innrømme. Jeg tror det er svært viktig at arbeidsgivere nå tar ekstra vare på de ansatte og sørger for at hver og en blir sett og verdsatt, sier Øyvind Hjørnevik, leder for avdeling Arbeidsmarkedstjenester.

Hvordan kan Beredt bidra?

Beredt kan blant annet tilby karriereveiledning til ansatte som jobber i bedrifter som ser seg nødt for å omstille enkeltpersoner og arbeidsoppgaver. En slik karriereveiledning er nyttig for absolutt alle, også de som er tilknyttet en arbeidsplass, eller er truet av en nedbemanningssituasjon. Det kan hjelpe mennesker til å se muligheter og øke sin selvfølelse.

Vi kan også bidra med sykefraværsoppfølging, ekspertbistand hvor man kan få inntil kr.20.000,- per person i økonomisk støtte fra NAV.

Beredt har en unik kompetanse i å følge opp mennesker i arbeidslivet, og kan være en viktig samtalepartner for ansatte, ledere og HR ansvarlige fremover.- Vi ønsker å hjelpe bedrifter å forebygge slik at vi tar tak i eventuelle problemer og utfordringer før det går så langt at man havner i NAV systemet. Erfaringsmessig er veien tilbake mye tyngre for de aller fleste når de først har vært ute av arbeidslivet i lang tid, sier Hjørnevik.

Vil du høre mer om hvordan vi kan bidra som samtalepartner? Ta kontakt med avdelingsleder for Arbeidsmarkedstjenester Øyvind Hjørnevik på 980 76 404 eller oh@beredt.no