Tilbake til alle artikler

Beredt er tiltaksarrangør og tilbydere av tiltaket AFT - Arbeidsforberedende trening; et tiltak som har som mål å få personer utenfor arbeidslivet tilbake til jobb eller utdanning.

Oslo Economics har foretatt en evaluering av tiltaket og skriver følgende:

“Mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne”.

“Deltakerne i AFT står i hovedsak langt unna arbeid ved oppstart i tiltaket. De er gjengangere i NAV-systemet, ofte med langvarig utenforskap og en historie med flere utprøvde tiltak bak seg”. Videre skriver Oslo Economics at tiltaket er et stort, viktig og ressurskrevende tiltak som kan ha avgjørende betydning for deltakerens fremtidige utsikter i arbeidslivet.

Bransjen formidlet et snitt på 42% til jobb og utdanning i 2020.

Direktør for bransjen Arbeid og Inkludering, Kenneth Stien, sier følgende: Det er betydelige ressurser som legges ned fra tiltaksarrangørene for å skape gode tilbud. Resultatene vil alltid variere noe på grunn av næringsgrunnlag eller hvilke brukergrupper som søkes inn i tiltaket, og i hvilken grad NAV følger opp. Men det har helt siden starten av tiltaket vært en sterk stigende kurve i antall formidlinger. I 2020 har bransjen et snitt på formidling til jobb på 42 prosent.

I rapporten fra Oslo Economics fremheves det også at mange tiltaksarrangører er svært kreative og dyktige i sin oppfølging av deltakerne og at endringene som kom med AFT, med sammenhengende og langsiktig oppfølging og fokus på arbeidstrening i ordinært arbeidsliv, fremstår som suksesskriterier.

Beredt formidlet 47 % i 2020.

Avdelingsleder for Arbeidsmarkedstjenester i Beredt, Øyvind Hjørnevik, er helt enig i at oppfølging er en av suksesskriteriene.
- Oppfølging av jobbsøkerne er avgjørende for å lykkes langsiktig, men også oppfølging av samarbeidsbedriftene har vært viktige faktorer for å lykkes med inkludering. I 2020 formidlet vi 47% til jobb/utdanning. Det er litt over bransjenivå, og vi er selvfølgelig veldig stolt av resultatet. Målet for 2021 er å minimum nå det som er satt som krav i tiltaket - nemlig 50%.

- Vi har en godt opparbeidet kundeportefølje som er med å ta samfunnsansvar, både med å ta imot jobbsøkere på arbeidstrening, rekruttere direkte fra oss når det lyses ut nye stillinger hos dem, og åpne opp for å ta inn lærlinger. Vi hadde ikke klart å formidle noen hvis det ikke var for at bedrifter i Bergen og omegn var inkluderingsvillig. Det handler om å se mennesket, ikke bare rekruttere basert på CV. Her har vi fått til mye bra, og jobbveilederne er godt trent i arbeidsgiverkompetanse. Jobbveilederne bistår også samarbeidsbedriftene med tilrettelegging og jobbglede for alle ansatte. Vi tilbyr teambuilding, personkartlegging, tilrettelegging på arbeidsplassen m.m.

- Vi oppfordrer at bedrifter tar kontakt med oss og snakker om hvordan de kan få til inkludering hos seg. For det passer for absolutt alle bransjer, så lenge man er kreativ og finner de rette arbeidsoppgavene for de rette personene, sier Øyvind.

Leder for Arbeidsmarkedstjenester Øyvind Hjørnevik.