Tilbake til alle artikler

Før vi dykker dypere, la oss gi deg en rask oppdatering på hvem vi er. Kanskje har du gått glipp av at Beredt hovedsakelig jobber med inkludering?

Vår lidenskap ligger i å støtte de som står litt på sidelinjen av arbeidslivet. Hver dag streber vi etter å hjelpe dem til suksess. Vi måler ikke bare suksessen i tall, men i hvert eneste individ vi lykkes med.

Forståelsen av hva Beredt faktisk gjør, og hvordan vi skiller oss fra andre inkluderingsbedrifter, kan være utfordrende. La oss prøve å male et tydeligere bilde for deg.

Hvem er det Beredt hjelper?

Vi er godkjent som NAV-leverandør med tiltak som fokuserer utelukkende på kartlegging, veiledning, og formål om jobb, utdanning eller uførhet. Et av de vanligste spørsmålene vi får i møte med bedriftsledere er “Hvem søkes inn til dere?”. Svaret er enkelt og komplisert på samme tid. Fellesnevneren er mennesker i sårbare livssituasjoner. Det omfatter de som opplever fysisk eller psykisk belastning, hvor jobb blir en byrde for tung å bære en periode som strekkes ut i tid.

Utfordringer i Livet

Fysiske eller psykiske helseutfordringer kan sette en arbeidstaker helt ut av spill. Naturligvis ser vi en del fysiske belastningsskader hos de samfunnsborgerne våre som bærer de tunge fysiske yrkene, eksempelvis innen helsesektoren eller bygg og anleggsbransjen. Men belastningsskader og fysiske hindringer kan ramme hvem som helst.  Psykiske belastninger kan også ramme hvem som helst, og noen ganger kan livet bli snudd opp ned på et blunk. Et eksempel på en traumatisk livsendring som rammer en stor andel av befolkningen er samlivsbrudd. En annen kilde til psykisk belastning kan være høyt arbeidspress. Store livsendringer er traumatisk og kan påvirke helsen som igjen fører til langvarig fravær fra arbeidslivet.

Hva gjør Beredt for å bidra til endring hos den enkelte?

Når mennesker står langt unna og alt føles håpløst kommer jobbveilederne våre inn i bildet og gjør en helt fantastisk innsats for å hjelpe hver enkelt der de er. Dette krever åpenbart menneskelig empati og ferdigheter, men det er flere ting som gjør teamet vårt skarpt og komplett. Gjennom tverrfaglig samarbeid har vi rett og slett en imponerende gruppe medarbeidere bestående av sykepleiere, fysioterapeuter, økonomer, pedagoger, statsvitere, coacher og personer med erfaring fra eliteidrett og gründervirksomhet. Om vi skal si det selv, og det skal vi, så er vi skikkelig stolt av teamet vårt. Vi har de som har vært med å skrive historie i Beredt, og vi har nye friske tilskudd som sikrer at vi utfordrer etablerte arbeidsmetoder og blir enda bedre i det vi gjør.

Samarbeid med Næringslivet

Når individene er kartlagt, er det neste steget å finne den rette arbeidsgiveren. Her må jobbveiledere ta på seg en helt annen hatt, og de jobber knallhardt for å finne de rette arbeidsgiverne og den perfekte jobbmatchen.Fortsatt kan veien være lang. Vi bruker derfor arbeidstrening som et ledd i å lykkes. Formålet med arbeidstrening er avklaring for både jobbsøker og bedrift. Det er en sikkerhet og en unik mulighet for gjensidig tillitsbygging før man setter blekk i papiret som binder arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er en smart måte å rekruttere på, og man slipper Finn annonser og dårlig samvittighet over bunken med ubesvarte søknader.

Vi samarbeider tett med næringslivet for å finne den perfekte matchen for våre jobbsøkere. Næringslivet er derfor en nøkkelpartner for oss. Og Beredt er således en nøkkelpartner for næringslivet. Denne måten å rekruttere på gir så mange gevinster. Vi nevner de to største:

  • Minimere risiko ved en ansettelsesprosess
  • Bidra til Bærekraftsmål nr.8. Anstendig arbeidsliv for alle, også de med nedsatt arbeidsevne.

En annen viktig ting å nevne. Nedsatt arbeidsevne har et negativt ladet uttrykk over seg. Det betyr ikke at en arbeidstaker jobber nedsatt i 100%. Det betyr at en arbeidstaker kan fungere 100% i en 40%, 50%, 60% eller annen delstillingsprosent. Du kan få en topp motivert arbeidstaker i en lavere prosentstilling som igjen gir deg verdi på bunnlinjen. Beredt formidler både de som skal tilbake i 100% stilling, og de som skal jobbe med den arbeidskapasiteten de har.

Resultater og Suksess

I 2023 har Beredt fulgt opp 85 mennesker fra NAV. Vi er stolte over formidlingsprosenten som på årsbasis er 48%, som igjen stiger til 61% når vi inkluderer de som har fått innvilget uførepensjon. Dette er resultater vi er godt fornøyde med, sier Ina Lønningen.

Beredt sin inkluderende rekrutteringstilnærming er å være en tilrettelegger både for enkeltpersoner og bedrifter. Vi fokuserer på å minimere risiko ved ansettelse ved å gi arbeidsgivere muligheten til å bli kjent med arbeidstakeren gjennom arbeidstrening. Dette reduserer usikkerheten knyttet til tradisjonelle ansettelser.

Vi erkjenner også samfunnsmessige trender og ser på inkluderende jobbdesign som en løsning. Å ansette personer med nedsatt arbeidsevne er ikke bare sosialt ansvarlig, men også en langsiktig investering for bedriftene.

I 2024 skal vi ha 60% formidling, det er målet. Dette er fullt oppnåelig, og vi skal gjøre jobbsøkerne gode, men ikke minst skal vi gjøre de bedriftene som endelig går skrittet og rekrutterer på denne måten, skikkelig gode, sier Ina Lønningen og smiler.

En Invitasjon til Samarbeid

Beredt ønsker å samarbeide med bedrifter som deler vår visjon om inkluderende arbeidsliv. Vi oppfordrer bedriftsledere til å kontakte oss for spennende muligheter. Sammen kan vi realisere Bærekraftsmål nr. 8 - anstendig arbeidsliv for alle, også de med nedsatt arbeidsevne.

Vær med på å skape en inkluderende arbeidsplass - det er ikke bare riktig, det er smart!