Ser resultater ved å skape muligheter

Å ta det første steget inn i arbeidslivet kan for mange være skummelt. Beredt har som mål å gi dem både kompetanse, selvtillit og mestring

Ser resultater ved å skape muligheter

Tenk deg hvordan det hadde vært å ikke hatt en arbeidsplass å gå til? Vi mennesker kan både feile, være uheldig og rammes av sykdom, men det betyr ikke at vi ikke skal få en ny sjanse.

Det er mange grunner til at noen faller utenfor arbeidslivet. Beredt ønsker å gi alle en mulighet til å prøve seg. Det handler om å ta vare på folk, og det handler om å gi de en følelse av verdighet og tro på seg selv. Beredt har mange samarbeidspartnere, i tillegg til at vi driver kantiner, verksted og kursvirksomhet. Dette gir rom for å kunne hjelpe de som trenger det mest ut i et inkluderende arbeidsliv.

Vil snu statistikken

I Norge har vi lav arbeidsledighet. Likevel er det mange tusen hvert år som befinner seg utenfor arbeidsmarkedet. I 2018 var 3,5% av de mellom 15-74 år regnet som arbeidsledige. Konkurransen er også blitt hardere blant unge med lav eller ingen utdanning. Dette og mange andre grunner, gjør at Beredt fortsetter år etter år med et ønske om å bidra til at disse tallene ikke blir høyere – heller mindre. Beredt ser resultater ved å skape muligheter.

Å ta det første steget inn i arbeidslivet kan for mange være skummelt. Beredt har som mål å gi dem både kompetanse, selvtillit og mestring, slik at det på den måten blir lettere å ta dette steget. Flere av våre samarbeidspartnere tar sitt samfunnsansvar på alvor, og gjør det mulig å sende folk ut i arbeid. Ikke bare er disse bedriftene med på å legge til rette for at det skal bli enklere og kjekkere å oppleve arbeidslivet. De opplever det som nyttig, og ser viktigheten av å inkludere flere.

Føler på samfunnsansvaret

Marit Ruden Haukeland er daglig leder hos Total Kropp som er et tverrfaglig kompetansesenter for trening og behandling. Hun forteller at samarbeidet deres med Beredt har vært over all forventning, og har også resultert i at hun har ansatt noen i fast stilling hos seg.

– Beredt har satt seg godt inn i vår bedrift og hvilke arbeidsoppgaver som kan utføres hos oss, og fått en god forståelse for hvilke kandidater som passer.

Ruden Haukeland syns prosessen rundt er ryddig, og at hun som daglig leder ikke behøver å bruke mye tid på alt det praktiske. Det tar Beredt seg av.

– Hvis det er en kandidat som passer for oss blir vi enige om oppstartsdato. Er det behov så tilrettelegger vi arbeidstid, mengde og oppgaver, slik at belastningen ikke blir for stor til å begynne med. Men vi synes det er viktig å gi kandidatene utfordringer. Ofte får de til mye mer enn de selv tror.

Total kropp er en liten bedrift som ikke har mulighet til å ha mange fast ansatte. Likevel ser de nytten av å hjelpe andre. Ruden Haukeland mener det er givende, og at det gjør henne stolt å kunne bidra.

– Det finnes mange med høy arbeidskapasitet. Man må bare finne ut hvor de passer inn og hvor mye de kan jobbe. Hvis flere bedrifter kan bidra på denne måten, vil det være kjempe bra for samfunnet. Det kan spare oss for flere av de store utgiftene når folk er uføre. For oss som bedrift koster det så lite, men kan utgjøre så mye.

Godkjent opplæringsbedrift

Også Jans Hageservice har samarbeidet med Beredt i flere år. Siden 1987 har de vært en godkjent opplæringsbedrift, som har god erfaring med å ta imot ulike lærekandidater. Hanne Short er økonomi- og HMS-ansvarlig i bedriften og sier at hun syns det burde være en selvfølge for alle bedrifter å bidra til større inkludering.

– Vi åpner opp en dør, men de må selv velge å gå gjennom den. Dersom ingen åpner disse dørene – ja hva da? Samfunnet står igjen med mange flere arbeidsledige. Noe som både er uøkonomisk og tilslutt blir en belastning for både den arbeidsledige og samfunnet.

Hun legger til at det er en fantastisk følelse å være en tilrettelegger, og se at andre lykkes. Og at det skaper mangfold og solidaritet på arbeidsplassen.

– Vi har som regel alltid mellom 1 og 3 på opplæring hos oss gjennom året. Dette året har vi signert 2 læreplasser, 1 fast hjelpearbeider stilling samt 1 sesongkontrakt. Jeg kan varmt anbefale andre bedrifter å prøve det samme.

Ønsker flere samarbeidspartnere

For at Beredt skal kunne fortsette å hjelpe flere ut i arbeid, trenger de hele tiden nye samarbeidspartnere.

– Vi ønsker at det skal være en vinn-vinn-situasjon for alle parter, og jobber hardt for å finne passende matcher mellom bedrift og kandidat, sier Øyvind Hjørnevik, avdelingsleder for arbeidsmarkdestjenester i Beredt.

Ønsker du og din bedrift å være med på inkluderingsdugnaden, kan du lese mer om vårt arbeid på våre nettsider. Skriv gjerne under på vinn-vinn-vinn-avtalen. En avtale som skal sørge for et godt samfunnsengasjement blant bedrifter, trygg arbeidsinkludering og verdiskapning.

FAKTA

  • I 2018 var 3,5 % av de mellom 15-74 år regnet som arbeidsledige
  • Av alle unge mellom 15-24 år, er 9,6 % arbeidsledige
  • Flere er midlertidig ansatt, spesielt blant de under 30 år og de som er kvinner

Share this post