Beredt til å hjelpe

En av de viktigste oppgavene Beredt har er å styrke folk slik at de kommer seg ut i arbeid.

Beredt til å hjelpe

En av de viktigste oppgavene Beredt har, er å styrke folk slik at de kommer seg ut i arbeid. Ikke bare sparer det samfunnet for mange millioner kroner, men det skaper også et mer inkluderende samfunn. Vi mennesker trenger å bli sett, og vi trenger at noen tror på oss.

Beredt er en arbeid- og inkluderingsbedrift, men tilbyr samtidig kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med private virksomheter. At andre skal oppleve trivsel, arbeidsglede, mestring og prestasjoner i hverdagen, er det primære fokuset. Hovedkontoret ligger i Bergen, men bedriften finner du også på Lillehammer og i Trondheim, hvor kompetansepluss og karriereveiledning er størst.

Skaper arbeidsmuligheter

Beredt har lang fartstid. Så langt tilbake som 1969 faktisk.

Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter, hjelper bedriften de som av ulike grunner har havnet utenfor arbeidsmarkedet til å lykkes. Dette gjøres gjennom læring og praksis i egne virksomheter som kantinedrift, catering, bilverksted, transport og ulike kurs- og tjenestetilbud.

I tillegg til egne virksomheter har Beredt et nært og godt samarbeid med flere andre bedrifter. Noen av disse samarbeidspartnerne er Bergen kommune, NAV, Kompetanse Norge, Ringer i Vannet og Coop.

Kompetanseheving for inkluderende arbeidsliv

Kompetansepluss* er et av tiltakene Beredt gjør for at flere skal inkluderes i arbeidslivet.  Tiltaket skal sørge for kompetanseheving blant ansatte i ulike bedrifter og eksempler kan være kurs i digitale ferdigheter, norsk-språk eller regning.

– Vi går, i samarbeid med bedriften, gjennom en kartlegging av ferdighetene til de ansatte, og utarbeider deretter en tilpasset kurspakke. Målet er å heve grunnferdighetene til de ansatte slik at flest mulig holder seg i jobb, lengst mulig, sier Siss-Helene Krey, kursansvarlig i Beredt.

Hun legger til at kursene består av mest praktisk læring, slik at de ansatte skal få muligheten til å kjenne mestring og få troen på seg selv.

– Bedriftene som gjennomfører kurs hos oss, ser nytten og søker ofte igjen neste år, sier Krey.

Denne typen kompetanseheving er med på å holde flere i arbeid lengre, og er et tilbud til de som har lav eller ingen utdanning. På sikt fører det til at flere blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring. Det oppleves færre feil og mindre svinn på arbeidsplassen, og man får flere selvgående og motiverte ansatte.

Legger til rette for fagprøve

Gjennom opplæring og arbeidstrening på mange ulike arenaer får folk muligheten til å utvikle sin kompetanse og prøve seg i arbeidslivet. En av de som har ansvar for opplæring er Beate Gjærde Tryggestad som er arbeidsleder for catering og til daglig jobber som kjøkkensjef på Beredts hovedkjøkken. Her har hun i dag fem lærlinger i kokke- og institusjonskokkfaget. I tillegg har hun ansvar for tre lærlinger som får sin opplæring i en av Beredts mange kantiner.

– Alle våre lærlinger er tilknyttet Opplæringskontoret for Arbeidsmarkedsbedrifter (OK AMB), der har de en egen konsulent som kommer hvert halvår og har oppfølgingssamtale med dem. Der gjennomgås faglig utvikling og trivsel, sier Tryggestad om oppfølgingen de får.

Tryggestad forteller at lærlingene har ulik progresjon, og at noen trenger mer tid enn andre på å føle mestring.

– De fleste som er under opplæring er unge, og kan vokse mye på de årene de er hos oss. Vi ser ofte at de får troen på seg selv og går ut herfra med en tro på at de kan være en ressurs, og ikke en byrde.

Fremtidsplaner

Beredt har store planer for fremtiden, og Øyvind Hjørnevik forteller gladelig om hvor de ønsker å bevege seg videre.

– Vi ønsker å være en komplett leverandør ut i arbeidslivet. Det innebærer at vi skal være best på organisasjonsutvikling med spesielt fokus på strategisk HR og rekruttering, inkluderingsarbeid og coaching. Vi eies av Hordaland fylkeskommune og har dermed et viktig samfunnsansvar å følge opp.

Hjørnevik er ansvarlig for bedriftsmarkedstjenestene i organisasjonen og trekker frem deres fire satsingsområder:

  • NAV
  • Lærekandidater
  • Bedriftstjenester
  • Kompetansepluss

– Vi jobber mye med oppsøkende arbeid, hvor vi tar kontakt med bedrifter. Både for å fortelle hvem vi er og hva vi gjør, men også for å finne nye samarbeidspartnere som vi kan knytte våre kandidater mot. Det er like viktig for oss at bedriften er fornøyd med kandidaten vi sender ut til dem, som det er at kandidaten trives hos bedriften. Det skal være en tilfredsstillende situasjon for begge parter, sier Hjørnevik.

For fremtiden ønsker Beredt å satse mer på privatpersoner i tillegg til bedriftsmarkedet. En av de nye satsingene på dette området er allerede i full ferd med å rulles ut, og kanskje har du allerede fått det med deg? «Den store styrkejakten». Mange av oss får ikke brukt vårt fulle potensiale i jobben, og dette er noe beredt ønsker å gjøre noe med.

– Uansett hvor man er i karrieren har vi tro på verdien av å bli kjent med seg selv. Refleksjon og bevissthet rundt egne styrker skaper muligheter, som igjen gjør at du kan yte bedre på jobb.

Hjørnevik mener alle har fordel av å ta «Den store styrkejakten» på nett. Håpet er at det gir Beredt muligheten til å hjelpe privatpersoner på lik linje som de strekker seg for å bli et naturlig førstevalg for bedrifter som trenger hjelp med rekruttering og HR.

FAKTA

  • I 2018 fikk 15 personer jobb gjennom Beredt og 10 personer kom i utdanning
  • Så langt i 2019 har 12 personer fått jobb gjennom Beredt og 5 personer kommet i utdanning
  • Per i dag har Beredt i tillegg 26 personer i ulike lærekandidat-avtaler

*Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Share this post