Vi søker assisterende kjøkkensjef med ledererfaring.