40% i jobb etter jobbkurs

40% i jobb etter jobbkurs

40% av deltakerne på jobbsøkerkurset Jobbklubb ved Beredt kompetanse i Trondheim kommer i jobb i løpet av kurset. Her er historien til en av dem.

(Av Gunnar Skjetne Hansen, publisert på LinkedIn)

Dette handler om en kvinne i 50 årene som kom på jobbsøkerkurset Jobbklubb, gjennomført av Beredt Kompetanse Trondheim, våren 2017. Hun har bakgrunn som ingeniør og jobbet med innovasjon og utvikling innen næringsmiddelbransjen i 25 år. Hun hadde via nettverk fått muligheten til å bytte jobb et par ganger, men også kjent på følelsen av å være arbeidsledig og jobbsøker på egen hånd. Før hun kom til jobbklubb hadde hun vært uten jobb i ca 5 måneder.

Etter en tid som jobbsøker, fikk du tilbud fra NAV om å delta på Jobbklubb ved Beredt Kompetanse i Trondheim. Hva tenkte du da dette tilbudet kom?

  • I forbindelse med avslutning av et av mine tidligere arbeidsforhold hadde jeg fått bistand til å sette opp en god CV og mange timer med refleksjon rundt jobbsøk fra et privat konsulentfirma. Jeg trodde derfor at jeg hadde et godt utgangspunkt og var skeptisk til å delta på jobbklubb.

Hvorfor var du skeptisk?

  • Jeg hadde hatt møter med NAV og opplevelsen var at det ikke var særlig mye hjelp å få. Jeg fryktet at jobbklubb var et kurs jeg måtte møte opp på uten å få særlig relevant eller kvalifisert hjelp. Og at det kaster bort verdifull tid, som jeg ønsket å bruke på å søke på jobber. I tillegg var det fra tid til annen kritiske stemmer i sosiale media, rundt om i Norges land, ang kvaliteten på Jobbklubbkursene i regi NAV. Jeg var nok forutinntatt og farget av dette.

Hvilken opplevelse hadde du underveis og hva tenker du i ettertid når du nå sitter trygt i ny, spennende jobb?

  • Det er mange ting å si, men det viktigste jeg vil trekke frem er følgende:

KOMPETANSE OG KULTUR:

  • Hos Beredt Kompetanse er det skapt en kultur der man fra dag én kjenner på at de som jobber der har ett felles mål; å få deg tilbake i arbeid. I tillegg til undervisning i grupper med oppdatert teoretisk forankring opp mot dagens arbeidsmarked, bistår de den enkelte med individuell og tilpasset veiledning.
  • Kursledere og veiledere har ulik bakgrunn og kompetanse som utfyller hverandre. Dette gjør at de kan gi deg refleksjoner fra forskjellige vinkler, noe som er viktig i en jobbsøkersituasjon. I tillegg blir dine meninger ikke bare møtt med respekt, men du blir pushet til å bli en bedre utgave av deg selv, gjennom interaksjon mellom øving og tilbakemeldinger. Vi blir utfordret til å ta de riktige grep med alt fra CV til bruk av sosiale medier og nettverksarbeid. Å få veiledning til å bli grundig kjent med egen kompetanse og trene på å bli trygg til å presentere den på en god måte er kjempeviktig i konkurransen om ønsket jobbtilbud. Dette gjør mottakeren nysgjerrig på deg som ressurs i arbeidsmarkedet. Etter å ha vært arbeidssøker en stund uten å få positiv tilbakemelding, mister man selvtilliten. Pakken Beredt Kompetanse leverer, bidrar til å øke selvtilliten, kompetansen og gir målrettet jobbing mot å komme tilbake i arbeidslivet.

Hva var aller viktigst for deg underveis?

  • For meg var det avgjørende å få tilbake tryggheten, tro på egen kompetanse og bli sikker på at jeg kunne stå støtt og med pondus i egen historie. Å få hjelp til å øve, feile, skru og spisse mitt budskap og bli kjempetrygg på at jeg kunne fortelle hva jeg er god til på en overbevisende måte, var suksessen. I krevende ansettelsesprosesser med mange intervju-runder, gjennomføring av personlighetstester og mange sterke motkandidater, ble det avgjørende å kunne stå støtt gjennom prosessen.
  • I tillegg vil jeg trekke frem at jeg alltid kunne ringe, sende en e-post eller rett og slett komme innom lokalene til Beredt Kompetanse for en faglig diskusjon eller påfyll når motet sviktet, når det måtte være – også etter endt kurs. Å ha mulighet for personlig støtte når prosesser trekker ut og tvilen kommer snikende, tror jeg må være unikt for Beredt Kompetanse. Dette sier noe om kulturen og viljen de ansatte ved har til å hjelpe arbeidsledige ut i jobb igjen.

Har du noe råd til de som er usikker på om jobbsøkerkurset Jobbklubb er noe for dem?

  • Jeg er ikke i tvil – TA SJANSEN på at dette kan være nettopp det du trenger for å lykkes med å komme i jobb. Du møter andre i samme situasjon og slipper å sitte alene med alle utfordringer og spørsmål. Du slipper å stå alene med dine tanker og følelser. Fellesskap gir grunnlag for tilhørighet og mestring og det er viktig for å kunne prestere godt i en jobbsøkersituasjon. I tillegg møter du kompetente kursledere og veiledere som gir deg faglig påfyll og utfordrer deg til å bli den beste utgaven av deg selv. Med de ansattes historikk og erfaring får du også tilgang til et kjempestort, lokalt nettverk i næringslivet innen bemanning og rekruttering, noe som for mange vil være inngangen til neste jobb.

Hva er det viktigste i forhold til å lykkes med jobbsøk, slik du ser det?

  • Først og fremst er det viktig å forstå at det å være arbeidssøker, er en jobb. Og at det er avgjørende at DU er prosjektleder i eget jobbsøkerprosjekt. I dagens arbeidsmarked er det mange jobbsøkere som er dyktige til å markedsføre seg selv og skal du konkurrere med disse, må du løfte deg til samme nivå. Å sitte med «hendene i fanget», uten kompetanse som trengs for å søke på jobb, med tro på at drømmejobben lander i fanget på deg, fungerer sjelden. Ta kontakt med NAV, be om plass på jobbklubb og få hjelp til å sette deg i førersetet i ditt liv. Du investerer noen uker av ditt liv til å få påfyll av kompetanse du vil ha nytte av hele livet. Ikke bare øker du definitivt dine muligheter til å komme raskere i jobb, men også øke sjansen til å finne en jobb som passer til din kompetanse og dine interesser.

“Valget er ditt!”

 

Share this post

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *