Vi ble godkjent av Equass igjen!

Vi ble godkjent av Equass igjen!

Equass er et europeisk system for kvalitetssikring av velferdstjenester med ekstern revisjon og sertifisering. Det gir tjenesteleverandører i velferdssektoren anledning til å sikre kvaliteten av tjenestene overfor brukere og andre samarbeidspartnere. Systemet innebærer blant annet tydelige krav knyttet til følgende dimensjoner: Lederskap, Rettigheter, Etikk, Partnerskap, Deltakelse, Individfokus, Helhetstanke, Resultatfokus og Kontinuerlig forbedring.

Nå har vi blitt gjennomgått med sikte på 2018 og revisor skriver, på norsk og engelsk:
Det er min konklusjon at Beredt AS tilfredsstiller alle kriterier i EQUASS Assurance på en meget god måte. Jeg ønsker bedriften lykke til videre med sitt arbeid for å forbedre kvaliteten i sitt tjenestetilbud

It is my conclusion that Beredt AS complies with all criteria in EQUASS Assurance with a very clear margin. I wish the company all the best in their future efforts for quality improvement in their services.

Hurra!!

Share this post

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *