Trenger dine ansatte kompetanseheving?

Trenger dine ansatte kompetanseheving?

Vet du at det er mulig å søke om statlige midler for å finansiere kurs for dine ansatte til opplæring i grunnleggende og praksisnære ferdigheter innen IKT, muntlig og skriftlig norsk og regning?

Kompetansepluss er en tilskuddsordning som finansierer opplæring for ansatte med kort formell utdanning. Ordningen er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet. 

Her er noen eksempler på hvilke positive effekter økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper kan ha:

  • flere ansatte blir rustet til å ta fagbrev eller fagopplæring
  • færre feil og mindre svinn
  • bedre rapportering
  • bedre forståelse av instrukser og rutiner
  • mer selvgående og motiverte ansatte
  • smidigere drift og bedre kundeservice

Beredt er opplæringstilbyder og kan sammen med din bedrift søke om midler. Vi ordner alt det formelle. Høres dette ut som noe for deg og din bedrift?

Søknadsfristen er 13. november 2017.

Ta kontakt med oss pr. mail for spørsmål:
Bergen: post@beredt.no, Oslo: oslo@beredt.no, Trondheim: trondheim@beredt.no

 

Kompetansenorge

Share this post

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *