Vi bygger kompetanse!

Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å lykkes i arbeidslivet. Gjennom mestring i arbeid blir vi Beredt for fremtiden.

Vi har et bredt spekter av tjenester, men vår grunnsten er Arbeid og Inkludering. Vi har dyktige fageksperter på hvert område som alle brenner for samfunnsansvaret Beredt har, nemlig å bidra til at flere fullfører en fagutdanning eller får en ny start i arbeidslivet. Våre tjenester er konkurransedyktig, og vi er svært opptatt av å levere kvalitet i alle ledd.

Bli med på Den store styrkejakten og finn dine styrker i dag!

Finn dine styrker her