Visjon og verdier

Vår visjon og våre verdier er interne retningslinjer for hvordan vi skal nå våre mål og guide for vår væremåte, kommunikasjon og prosesser.

VISJON
Beredt skal bidra til at andre lykkes.

VERDIER
Verdighet – Engasjement-Oppriktighet

Hva vi mener med våre verdier:

 • Verdighet
  Vi skal stå for og tror på verdighet i alle sammenhenger.
  Vi skal være stolt av den vi er og hva vi gjør.
  Vi tar vare på mangfold, hverandres bidrag og ulikheter.

 

 • Engasjement
  Vi verdsetter pågangsmot, innovasjon og engasjement.
  Vi er motiverte for å prestere det beste vi kan i alle sammenhenger.
  Vi arbeider mot felles mål og er gode medspillere for å nå målene.

 

 • Oppriktighet
  Vi skal fokusere på muligheter og ikke på begrensninger.
  Vi verdsetter utradisjonelle løsninger.
  Vi verdsetter faglig utvikling
  Vi er ærlige både som organisasjon og som enkelt individer.

Alle typer kompetanse er like viktig

 

 

Vår glede over at andre lykkes er ekte og synlig.