Verdighet er nøkkelen – mulighetene er mange!

 Beredt er en attføringsbedrift, men samtidig en virksomhet som tilbyr kompetanse- og servicetjenester i konkurranse med private virksomheter.

Den store forskjellen er at vi arbeider med enkeltmennesket i fokus, fra arbeidskandidater til våre sluttkunder av produkter og tjenester.

Gjennom hele vår verdikjede skal respekt og omtenksomhet  prege vårt arbeid. Ved å være individfokusert bygger vi verdighet og stolthet. Vår kompetanse deler vi med alle, på et kvalitetsnivå som skaper vekst og utvikling. Ved å være fleksible har vi fokus på muligheter og ikke begrensninger. Det gjør oss anvendelige og gir muligheter for folk flest.

Vår hovedoppgave er å tilføre kompetanse som hjelper folk til å komme ut i arbeid eller styrke sine arbeidsprestasjoner. Det gjør vi gjennom å tilføre kompetanse gjennom læring og praksis i egne virksomheter og hos virksomheter vi har et nært og godt samarbeid med. Ved å skape arbeidsplasser og sørge for arbeidsmuligheter for våre kandidater hjelper vi andre med å lykkes.

 

Mulighetene er mange i  Beredt. Enten du er arbeidssøkende, arbeidsgiver eller privatperson  ønsker vi kontakt med deg. Mange kan ha behov for av de tjenester og produkter tilbyr. Våre kurs og opplæringstjenester er i dag tilgjengelig både i Trondheim og Oslo der  Beredt Kompetanse har egne avdelinger.

 

Trygve Botnevik
Daglig leder