Transport

Hver eneste dag kjører vi faste ruter i Bergens-området. Det hindrer oss ikke i å gjennomføre ad hoc-leveranse når du har behov for sikre og rimelige transporttjenester.

Transportavdelingen har ansvar for all transport av mat som produseres ved Beredts hovedkjøkken. Daglig kjører vi faste ruter til kantinene vi driver i Bergens-området og privatkunder i regionen. Vi tilbyr også bedrifter med små og mellomstore transportbehov en rimelig og effektiv løsning. Her har vi spesialisert oss for faste oppdrag, som f.eks. å hente post eller lunsj, levere pakker på posten osv. Vi benytter i størst mulig grad el-varebil til kjøring i Bergen sentrum.

Vi disponerer både små og mellomstore varevogner slik at vi kan tilpasse oss de ulike transportbehovene. Beredt transport er et godt tilbud til virksomheter som har behov for sikre og rimelige transporttjenester.

Våre produkter og tjenester er:

  • Transporttjenester
  • Egen kjølebil med lift, for godkjent transport av matvarer.
  • Budtjenester
  • Snørydding og brøyting.
  • Enkle flytteoppdrag.

For bestilling og info:

Tlf. 55 36 26 00
E-post: transport@beredt.no
Kontaktperson
Arvid Teigland
Mob: 982 47 381