Kompetansepluss

kompetansenorge

Kompetansepluss kurs
(Tidligere BKA/BKF)

 

Økt kompetanse i grunnleggende ferdigheter og bedre norskkunnskaper hos ansatte har stor betydning for både bedriften og den enkelte medarbeider. Dette bidrar til;

 • Mer selvgående medarbeidere epleogbøker
 • Økt motivasjon internt
 • Færre feil og mindre svinn
 • Flere rustet til å ta fagbrev/fagopplæring
 • Bedre forståelse av instrukser og rutiner
 • Bedre rapportering
 • Økt mestring av arbeidsoppgaver
 • Økt trivsel på jobb
 • Bedre kundeservice
 • Smidigere drift av bedriften
 • Økt livskvalitet for den enkelte medarbeider

Beredt er sertifisert tilbyder av opplæring innen Kompetansepluss og samarbeider med Kompetanse Norge om gjennomføring av aktuelle kurs for næringslivet. I 2016 ble det bevilget 200 millioner til Kompetansepluss i Norge.

Kompetansepluss er en tilskuddsordning for bedrifter som har behov for å styrke basiskompetansen hos sine medarbeidere. Med basiskompetanse menes ferdigheter i å lese, skrive og uttrykke seg på norsk, grunnleggende digitale ferdigheter og regning. Hensikten er at voksne gjennom opplæring i grunnleggende ferdigheter får økt sin kompetanse for å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

 

Beredt samarbeider med arbeidsgivere, tilrettelegger kurs etter bedriftens behov, og søker midler fra Kompetanse Norge på vegne av bedrifter. Når søknaden blir innvilget får bedriften kostnadsfritt Kompetanspluss kurs for sine ansatte.

Beredt har lang erfaring med tilrettelegging og gjennomføring av kurs. Blant annet praksisnær opplæring og styrking av ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig for bransjer som restaurant- og hotell, barnehageansatte, bygg & anlegg, kantine- og cateringansatte, med flere.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon om mulige kurs eller les mer på: https://www.kompetansenorge.no/Kompetansepluss/