Styret

styremedlemmer4

Beredt eies av Hordaland Fylkeskommune og ledes av et aktivt og kvalifisert styre som er en viktig medspiller i arbeidet med å nå vår visjon.

1. Dan Femoen, Styreleder

2. Roald Kvamme, Nestleder

3. Ellinor Therese Kreybu, Styremedlem

4. Catherine Hafstad, Styremedlem

5. May-Lill Torsvik, Styremedlem (ansattesrepresentant)

6.Trygve Botnevik, Daglig leder