Medarbeidere

Sertifiserte medarbeidere, som er opptatt av mennesker, kombinert med at Beredt er en godkjent lærebedrift  sørger for at våre kandidater har store muligheter for å lykkes i arbeidslivet.

Hemmeligheten bak Beredts tilbud er at vi har bygget en organisasjon som ser hele mennesket og som tilrettelegger for at mennesket skal lykkes. Ved å ta utgangspunkt i det enkelte menneskets ressurser og motivasjon bygger vi kunnskap og skaper bevissthet om hva som skal til for å lykkes. Gjennom individuelle samtaler avdekker vi behovene og ønskene, og tilrettelegger for nødvendig kunnskap og erfaring.

Ved å følge opp kandidaten sikrer  vi  nødvendig kompetansebygging gjennom arbeidserfaring i egne eller samarbeidene virksomhet.

Dermed er vi med kandidaten hele veien fra de første samtalene til steget ut i arbeidslivet er tatt. Selv etter at det første steget er tatt følger vi opp arbeidstaker og arbeidsgiver for å sikre at vi alle lykkes.

Mange av våre medarbeidere er sertifiserte coacher som benytter verktøyet vip24. Les mer på www.vip-24.no