Kvalitetskrav

Beredt AS har høye kvalitetskrav

Beredt  arbeider kontinuerlig for å bli bedre. Dette gjelder både vareproduksjon og attføringsvirksomhet. Vesentlige virksomhetsområder i Beredt skal alltid kvalitetssikres med nødvendige sertifiseringer og kvalitetssikringsrutiner. Rutinene sørger for at eventuelle kvalitetsavvik registreres og gjennomgås for å rette opp eventuelle svakheter eller feil. Kvalitetsarbeidet skal styres av lovpålagte krav og bestemmelser, men også ved at rutiner og krav etterfølges og kontrolleres internt. Ved investeringer skal kvaliteten på både produksjonsutstyr, varer og leverandører vurderes før endelig valg gjøres.

Matproduksjonen er regulert via selskapets IK-Mat system.
Beredt er kun tilknyttet leverandører som har full sporbarhet på sine produktleveranser. Vårt IK-Mat system blir kontinuerlig gjennomgått og forbedret, både i samsvar med lovpålagte krav og til interne kvalitetskrav for øvrig. Det gjennomføres jevnlige kontroll, av både mottak av varer, temperatur i kjøl og frys, samt ferdige produserte varer.

Beredt Service har et eget HACCP system som tar utgangspunkt i nasjonale retningslinjer for mat og forpleining. Disse følger kravene til NHO Reiseliv og NHO Service.