Hva vi gjør

Beredt Kompetanse kan gjøre en jobb både for arbeidssøkende og virksomheter.
Målet er faste og trygge arbeidsplasser.

Arbeidsområdene spenner over  yrkesveiledning, omstillinger, bedriftsrådgivning, coaching og kursing.  Arbeidet er preget av personlig oppfølgning med fokus på å få det beste ut av kandidaters og virksomheters kompetanse og muligheter.

Beredt Kompetanse:
• Vi er til for dem som skal inn i, eller tilbake til arbeidslivet
• Vi har fokus på enkelt menneskets behov og muligheter
• Vi har et mangfoldig tjenestetilbud
• Vi er en ressurs for næringslivet og privatpersoner

Solid kompetanse
Med mange års erfaring og  dyktige medarbeidere har Beredt Kompetanse opparbeidet kunnskap  i bruken av  en rekke ulike kurs  som hjelper kandidater til å unytte sitt potensiale og muligheter. Solide lærekrefter og veiledere sikrer en personlig oppfølgning og kunnskapsoverføring bygget på sertifiserte metoder.

Coaching, kursing og karriereplanlegging er arbeidsområder som blir etterspurt både fra næringslivet og privat personer.

Kompetanse er en kjerneverdi i Beredt. Medarbeiderutvikling og erfaringsutveksling internt er derfor viktig for hele organisasjonen. Vi driver med kontinuerlig medarbeiderutvikling og kompetanseheving gjennom kursing, konferanser og egenutvikling.

Vi sertifiserer våre medarbeidere i ulike lærings-, kartlegging- og testverktøy.  Gjennom vårt medlemskap i NHO og Attføringsbedriftene er vi tilknyttet Læringsnettverket.
Beredt Kompetanse har avdelinger i Oslo, Trondheim og Bergen. Disse gjennomfører prosjekter i egen landsdel og samarbeider om å utnytte hverandres kompetanse og kapasitet. I tillegg har vi utviklet et nettverk av ressurspersoner som vi benytter etter behov.

Arbeidserfaring
Beredt Kompetanse har et stort nettverk av virksomheter vi samarbeider med for å gi kandidater som ønsker det, muligheter for praksisplass. Ved flere anledninger har arbeidstrening gjennom praksisplass ført til et fast arbeidsforhold. Den personlige oppfølgningen av hver kandidat er viktig for oss og vi  følger opp den enkelte kandidat.

Dersom din virksomhet har mulighet for å tilby praksisplass til våre kandidater ønsker vi at du tar kontakt med oss, slik at vi sammen kan finne ut behov og muligheter.

oslo@beredt.no

trondheim@beredt.no

 

 

 

“Den beste måten vi kan venne oss
til å like det arbeidet vi har på,
er å forestille oss hvordan
livet ville arte seg uten.”
Sitat: Ukjent