Coaching er populært

Har du savnet en støttespiller som er der for deg – utvikler ditt potensial eller hjelper deg å sortere dine tanker? En som tør utfordre deg og lar deg ta ansvar for din egen utvikling?

Beredt Kompetanse har sertifiserte coacher som kan coache deg gjennom arbeidshverdagen din slik at du lettere når målene dine. Vi coacher også innen karriere, stressmestring og livsstil i tillegg til at vi kan tilby kurs for å kunne utøve en coachende lederstil.

Hva er coaching?
Coaching er en samtale mellom to mennesker hvor en coach, ved å stille åpne spørsmål, skal hjelpe fokusperson til selv å finne de svar og arbeidsoppgaver som hjelper fokusperson til å oppnå sine mål.
Visuelt kan det sammenlignes med at coachens oppgave er å stå med lommelykta, men det er fokuspersonen selv som finner veien. Målene settes opp ut fra deltakerens ståsted. Det er ikke coachens ambisjoner og tanker som teller, men deltakerens.

Forskjellen på coaching og andre roller

Coach Løsningsorientert. Handler om fremtid og nåtid.

Mentor Erfaringsorientert. ”Slik gjorde vi det før”.

Rådgiver Erfaringsorientert. ”Slik bør du gjøre det”.

Veileder Erfaringsorientert. ”Jeg synes at du…”. Fortid.

“Den lærer som er virkelig klok, tilbyr deg ikke sin egen kunnskap, men leder deg til skattekisten i ditt eget hode”.       Kahlil Gibran