Beredt Kompetanse as

Fra krevende omstillingsprosesser til lederutvikling og rekruttering. Beredt Kompetanse as er lokalisert i Trondheim og i Oslo. Her finner vi avdelingene Rådgivning, Rekruttering og vi er tilbyder av VOX kurs. Seksjonen har en rekke bedrifter som direkte kunder.  Beredt Kompetanse as  har mange ulike prosjekter innenfor omstilling, lederutvikling, rekruttering, opplæring, motivasjon og coaching.

Amo er arbeidsmarkedsopplæring Våre AMO-kurs er kurs for arbeidssøkende. Et av dem er et 16 ukers jobbsøk og praksiskurs. Kurset er en blanding av teoretisk og praktisk opplæring innen felt som jobbsøking, regler og normer i arbeidslivet. Hoveddelen av kurset er praksis på en arbeidsplass, og innen nettverket vårt kan vi tilby en rekke forskjellige arbeidsplasser.
Beredt Kompetanse  har en økende oppdragsmengde innen Vox-kurs. I nært samarbeid med bedrifter og det offentlige utvikler vi kompetanseprogrammer for øking av ansatte sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Vi hjelper bedrifter både med søknadsprosessen for å få midler, utvikling av fagprogrammer og gjennomføringen av kurs for virksomhetens medarbeidere.
Står du fremfor krevende omstillingsprosesser kan det være mye å hente ved å snakke med Beredt Kompetanse.

Beredt Kompetanse i Trondheim kan kontaktes direkte på trondheim@beredt.no
Beredt Kompetanse i Oslo , Olaf Helsetsvei 5 A, 0694 Oslo
Avdelingsleder Bengt Gravli Sveen bgs@beredt.no
Mobil: 908 44 301
Sentralbord for begge avdelinger : 93 44 64 00.